seks

listen to the pronunciation of seks
Türkçe - İngilizce
sex

Do you think I'm sexy? - Sizce ben seksi miyim?

Would you rather be fat and ugly or thin and sexy? - Şişman ve çirkin olmayı mı yoksa zayıf ve seksi olmayı mı tercih edersiniz?

(Argo) nookie
(Argo) nooky
(Argo) poontang
coitus
seks partisi
orgy

There's proper etiquette for everything, even an orgy. - Her şey için görgü kuralı vardır, hatta bir seks partisinin bile.

seks yapmak
(Argo) get laid
seks yapmak
make love
seks yapmak
(Argo) eff
seks bağımlısı
sex addiction
seks düskünlüğü
lecherousness
seks filmi
(Sinema) erotic movie
seks filmi
blue film
seks filmi
porno film
seks köleleri
comfort women
seks makinesi
sex machine
seks oranı
(Denizbilim) sex ratio
seks oyuncağı
dildo
seks turizmi
(Turizm) sex tourism
seks yapmak
(Argo) sleep with
seks yapmak
(Argo) love
seks yapmak
(Argo) fuck
seks yapmak
(Argo) bonk
seks yapmak
have sex
seks yapmak
(Argo) jazz
seks yapmak
(Argo) get it on
seks yapmak
(Argo) be intimate
seks yapmak
(Argo) bang
seks yapmak
(Argo) make out
seks yapmak
(Argo) know
seks yapmak
(Argo) bed
seks yapmak
(Argo) screw
seks yapmak
(Argo) hump
seks yapmak
(Argo) do it
seks yapmak
(Argo) have intercourse
seks yapmak
(Argo) have it off
seks-turizmi
sex tourism
seks delisi
sex mad
Seks düşkünlüğü
sexual compulsion
seks aracı
sex object
seks avcısı
sexual predator
seks bağlantılı
x-linkage
seks bağlantılı hastalık
(Tıp) x-linked disease
seks bilimi
sexology
seks bombası
sexpot
seks davranışı biçimi
genitality
seks düşkünlüğü
lechery
seks düşkünlüğü
voluptuousness
seks düşkünlüğü
(kadın) nymphomania
seks düşkünlüğü
lust
seks düşkünü
licentious
seks düşkünü
sex addict
seks düşkünü
voluptuous
seks düşkünü
lechering
seks düşkünü
goatish
seks düşkünü
libidinous
seks düşkünü
oversexed
seks düşkünü adam
lecher
seks düşkünü bir şekilde
libidinously
seks düşkünü erkek
satyr
seks düşkünü kadın
nymphomaniac
seks düşkünü kimse
voluptuary
seks filmi
pornographic film
seks filmi
stag film
seks filmi
skinflicks
seks filmi
porno(graphic) film/movie, blue film
seks hayatı
sex life
seks hormonu bağlayan protein
(Tıp) sex hormone bindglobuline
seks korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) genophobia
seks kromozomu
sex chromosome
seks manyağı
sex maniac
seks partisi ile ilgili
orgiastic
seks suçluları
sex offenders
seks suçlusu
(Kanun) sex offender

Tom is a registered sex offender. - Tom kayıtlı bir seks suçlusu.

seks yapmak
to have sex, to make love
seks yaşamı
sex life
anal-oral seks
(Argo) rimjob
oral seks
(Argo) lip service
oral seks
(Argo) blowjobs
oral seks
blowjob
oral seks
(Argo) head
seks düşkünlüğü
lecherousness
seks düşkünlüğü
prurience
seks düşkünlüğü
sexuality
seks düşkünü
prurient
aşırı seks arzusu
excessive and uncontrollable sexual desire in a woman (Psychology)
aşırı seks arzusu
nymphomania
baküs adına yapılan seks partileri
orgies
kendi kendine oral seks yapma
autofellatio
kısa süren seks
quickie
oral seks kondomu
dental dam
oral seks yapmak
(Argo) go down on
seks düşkünü
lubricious
toplu seks yapmak
sleep around
Türkçe - Türkçe
Cinsiyet
Cinsellik, cinslik, cinsiyet