see inside finish, and outside finish

listen to the pronunciation of see inside finish, and outside finish
İngilizce - Türkçe

see inside finish, and outside finish teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

finish
bozmak
finish
(Tekstil) çile
finish
itmam etmek
finish
(Teknik,Tekstil) aprelemek
finish
(Teknik,Tekstil) apre
finish
son

Okulu bitirdikten sonra yurtdışında eğitim yapacağım. - I will study abroad when I have finished school.

İşini bitirdikten birkaç dakika sonra, o yatmaya gitti. - A few minutes after he finished his work, he went to bed.

finish
bitiş

Bob bitiş çizgisine ilk önce ulaştı. - Bob reached the finish line first.

Tom bitiş çizgisini geçerken sıcak ve yorgun görünüyordu. - Tom looked hot and tired as he crossed the finish line.

finish
bitirmek

İşi tek başıma bitirmek istiyorum. - I want to finish the work on my own.

Tom evi bitirmek için ne kadar çok paraya ihtiyacı olacağını hesaplıyor. - Tom is estimating how much money he'll need to finish the house.

finish
{f} bitmek

Burada işimiz neredeyse bitmek üzere. - We're just about finished here.

Raporla işim bitmek üzere. - I'm just about finished with the report.

finish
{f} mükemmelleştirmek
finish
(isim) son, bitiş, sona erme, kusursuzluk, mükemmellik, tamamlama, son kat boya, cila
finish
{f} k.dili. öldürmek, işini bitirmek
finish
{f} k.dili. bitirmek
finish
dili yok etmek
finish
rötuş

O planın hâlâ bazı son rötuşlara ihtiyacı vardı. - That plan still needed some finishing touches.

Son rötuşları ekleyeceğim. - I'll add the finishing touches.

finish
{f} sona ermek
finish
{f} sonuçlanmak
finish
{i} son kat boya
finish
telef etmek
İngilizce - İngilizce
finish
see inside finish, and outside finish