rötuş

listen to the pronunciation of rötuş
Türkçe - İngilizce
touch

Tom added a few finishing touches to the painting. - Tom tabloya birkaç son rötuşları ekledi.

I add a few finishing touches. - Birkaç son rötuş eklerim.

retouch
retouching (a photograph, a painting)
retouching
(İnşaat) finishing touches
(Askeri,Otomotiv) finishing

I'm adding the finishing touches now. - Ben şimdi son rötuşları yapıyorum.

Tom added a few finishing touches to the painting. - Tom tabloya birkaç son rötuşları ekledi.

finish

That plan still needed some finishing touches. - O planın hâlâ bazı son rötuşlara ihtiyacı vardı.

I'm adding the finishing touches now. - Ben şimdi son rötuşları yapıyorum.

Rötuş yapılmamış
unretouched
rötuş yapmak
repaint
rötuş yapmak
finish
rötuş yapmak
touch up
rötuş yapmak
retouch
rötuşlar
touch-ups
son rötuş
coping stone
son rötuş
copestone
Türkçe - Türkçe
Fotoğrafçılıkta resimleri basmadan önce cam üzerinde düzeltme işi
Düzeltme amacıyla yapılan değiştirme: "Benim kısaltılan makale ile Zühtü'nün rötuştan geçen makalesini birleştirdiler."- H. C. Yalçın
Düzeltme, düzenleme
Düzeltme amacıyla yapılan değişme
Düzeltme amacıyla yapılan değiştirme
rötuş