sayfa

listen to the pronunciation of sayfa
Türkçe - İngilizce
page

Someone has ripped out the first three pages of this book. - Biri bu kitabın ilk üç sayfasını yırtmış.

I know every word on this page. - Bu sayfadaki her sözcüğü biliyorum.

page (of a book, newspaper, letter, etc.)
leaf

Take a leaf out of his book. - Onun kitabından bir sayfa al.

Tom wants to turn over a new leaf. - Tom beyaz bir sayfa açmak istiyor.

sheet

On a separate sheet of paper, describe your best friend: age, where he or she lives, his or her job, etc. - Ayrı ayrı sayfalara, en iyi arkadaşınızı anlatın; yaşı, nerede yaşadığı, işi gibi...

Take a sheet of paper and write! - Bir sayfa kağıt alın ve yazın!

(Bilgisayar) pages

Someone has ripped out the first three pages of this book. - Biri bu kitabın ilk üç sayfasını yırtmış.

This machine can print sixty pages a minute. - Bu makine dakikada 60 sayfa basabilir.

(Bilgisayar) page size
(Bilgisayar) folio
(Bilgisayar) in page
(Bilgisayar) tall
paginal
subject, topic (of conversation)
sayfa işaretleme kâğıdı
bookmark
sayfa adı
(Bilgisayar) page name
sayfa alanı
(Bilgisayar) page area
sayfa alanı
(Bilgisayar) page field
sayfa altı
(Bilgisayar) bottom of page
sayfa atışı
(Bilgisayar) page punt
sayfa ayarı
(Bilgisayar) page setup
sayfa aşağı
(Bilgisayar) page down
sayfa başına
(Bilgisayar) per page
sayfa boyutu
(Bilgisayar) paper size
sayfa boyutu
(Bilgisayar) has paper size
sayfa bölütü
page segment
sayfa dili
(Bilgisayar) page language
sayfa düzeni
(Matbaacılık, Basımcılık) make-up
sayfa düzeni
(Bilgisayar) pagesetup
sayfa düzeni
(Bilgisayar) print layout
sayfa düzeni
(Matbaacılık, Basımcılık) makeup
sayfa düzenleme
page setup
sayfa ekle
(Bilgisayar) add page
sayfa erimi
(Bilgisayar) page range
sayfa işareti
bookmark
sayfa kes
(Bilgisayar) cut sheet
sayfa konumu
(Bilgisayar) sheet location
sayfa koruma
(Bilgisayar) page protect
sayfa n
(Bilgisayar) page n
sayfa no
(Bilgisayar) page no
sayfa no
(Bilgisayar) page number
sayfa planı
page layout
sayfa sayısı
(Bilgisayar) total pages
sayfa sayısı
(Bilgisayar) page number
sayfa sayısı
(Bilgisayar) page count
sayfa sayısı
(Bilgisayar) pages
sayfa sil
(Bilgisayar) delete page
sayfa sonu
(Bilgisayar) break
sayfa sonu
(Bilgisayar) end page
sayfa sonuna
(Bilgisayar) page break
sayfa sırası
(Bilgisayar) page order
sayfa taşması
page overflow
sayfa yaz
(Bilgisayar) author pages
sayfa yazdır
(Bilgisayar) print page
sayfa yazıcı
(Bilgisayar) page-at-a-time printer
sayfa yukarı
(Bilgisayar) page up
sayfa yönlendirme
(Bilgisayar) page orientation
sayfa yönü
(Bilgisayar) orientation
sayfa yönü
(Bilgisayar) page orientation
sayfa/dakika
(Bilgisayar) ppm
sayfa/dakika
(Bilgisayar) pages per minute
sayfa çevirme
page turning
sayfa adresleme
page addressing
sayfa arkası
overleaf
sayfa ayırıcı
decollator
sayfa bağlamak print
to page up, make (typeset matter) up into pages
sayfa besleyici
sheet feeder
sayfa biçimi
(Bilgisayar) page format
sayfa düzeni
page layout , Page Setup
sayfa düzeni
page-setting
sayfa düzeni
format
sayfa düzeni print
paging up, making typeset matter up into pages
sayfa düzenleyicisi
layout man
sayfa dışı
page out
sayfa eklenebilen
looseleaf
sayfa girişi
(Bilgisayar) page enter
sayfa gizle
(Bilgisayar) hide sheet
sayfa gönder
(Bilgisayar) send page to
sayfa hatası
(Bilgisayar) page fault
sayfa indisi
(Bilgisayar) page index
sayfa kalıbı
type page
sayfa n/m
(Bilgisayar) page n of m
sayfa numaralama
paging
sayfa numarası vermek
page
sayfa p
(Bilgisayar) page p
sayfa seç
(Bilgisayar) select page
sayfa seç
(Bilgisayar) select sheet
sayfa seçici
(Bilgisayar) sheet selector
sayfa sonu önce
(Bilgisayar) page break before
sayfa url
(Bilgisayar) page url
sayfa url'si
(Bilgisayar) page url
sayfa yuvası
(Bilgisayar) paper feed
sayfa çerçevesi
page frame
sayfa çevirmek
turn over (page or paper)
sayfa çevresi
page frame
sayfa çıkışı
(Bilgisayar) page exit
sayfa şeridi
(Kitap) loose bookmaker
sayfa/ay
(Bilgisayar) pages/month
sayfa/ay
(Bilgisayar) page/month
sayfa/gün
(Bilgisayar) page/day
sayfa/gün
(Bilgisayar) pages/day
sayfa/hafta
(Bilgisayar) pages/week
sayfa/hafta
(Bilgisayar) page/week
sayfa/sn
(Bilgisayar) pages/sec
birden fazla sayfa
(Bilgisayar) multiple pages
etkin sayfa
(Bilgisayar) active page
geçerli sayfa
(Bilgisayar) active page
iki sayfa
two page
iki sayfa
two pages
ilk sayfa
(Bilgisayar) first page
ilk sayfa
splash page
ilk sayfa
(Bilgisayar) page from
sayfalar
(Bilgisayar) sheets

The sheets were soaked with sweat. - Sayfalar terle doldu.

Tom folded his sheets. - Tom sayfaları katladı.

sonraki sayfa
(Bilgisayar) before sheet
toplam sayfa
(Bilgisayar) total pages
toplam sayfa
(Bilgisayar) totalpages
önceki sayfa
(Bilgisayar) prev page
üst sayfa
(Bilgisayar) parent page
üst sayfa
(Bilgisayar) top page
ana sayfa
(Bilgisayar) (Internet) main page
sayfalar
pages

Look through the yellow pages. - Sarı sayfalara bir göz at.

Almost all implementations of virtual memory divide the virtual address space of an application program into pages; a page is a block of contiguous virtual memory addresses. - Hemen hemen tüm sanal bellek uygulamaları bir uygulama programının sanal adres alanını sayfalara böler; bir sayfa bitişik sanal bellek adreslerinden oluşan bir bloktur.

arka sayfa
verso, left page
aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa
story or advertisement that covers two pages
aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa
spread
baş sayfa
title page
baş sayfa
front page
bilinmeyen sayfa
(Bilgisayar) unknown sheet
boş sayfa eklemek
interleave
el ile sayfa sonu
(Bilgisayar) manual page break
el ile sayfa sonu
(Bilgisayar) manual pagebreak
en son sayfa boyutu
(Bilgisayar) last page size
esc/sayfa
(Bilgisayar) esc/page
form sayfa shrb
(Bilgisayar) form page wiz
gazete veya dergide orta sayfa
(Basın) centerfold
genel sayfa
(Bilgisayar) general page
giden sayfa
(Bilgisayar) page-outs
giden sayfa sayısı
(Bilgisayar) outbound pages
güzel sayfa print
right-hand page
istenen sayfa sonu
manual page break
istenen sayfa sonu
hard page break , manual pagebreak , required pagebreak
istenen sayfa sonu
(Bilgisayar,Teknik) required page break
karşılıklı iki sayfa
folio
kitaba eklenen boş sayfa
interleaf
kitabın başında ve sonundaki boş sayfa
flyleaf
kitabın başındaki resimli sayfa
frontispiece
kıvrık sayfa köşesi
dogear
kıvrık sayfa köşesi
dog-ear
microsoft word sayfa düzeni
(Bilgisayar) page layout in microsoft word
normal sayfa
(Bilgisayar) normal page
oniki sayfa
twelve pages
provaların sayfa şekline getirilmiş hali
paste up
sayfalar
{i} paging
sekiz sayfa
(Bilgisayar) eight pages
tam sayfa
full page
tam sayfa resim
plate
yeni bir sayfa açmak
turn over a new leaf
ön sayfa
front page

Wow, you're on the front page! - Vay, sen ön sayfadasın!

That's on the front page of every newspaper this morning. - O bu sabah her gazetenin ön sayfasında.

önce sayfa sonu
(Bilgisayar) page break before
özet sayfa
(Bilgisayar) summary page
üst ek sayfa
overlay
Türkçe - Türkçe
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
Konu
Gazete, dergi gibi yayınlarda özel bir alan için ayrılmış bölüm
sahife
(Osmanlı Dönemi) sahîfe
sayfa ekran
Bilişim sisteminde kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla görüntü ekranının bütününü kaplayan bilgi
itibari sayfa
Saymaca sayfa
sayfalar
(Osmanlı Dönemi) sahâif
sayfa