soy

listen to the pronunciation of soy
Турецкий язык - Английский Язык
lineage
ancestry
breed
race

Even the human race will become extinct one day. - İnsan ırkı bile bir gün soyu tükenmiş olacak.

ancestor

English and German share a common ancestor. - İngilizce ve Almanca ortak bir soyu paylaşırlar.

All humans on Earth are descended from a common ancestor. - Dünyadaki bütün insanlar ortak bir atanın soyundan gelirler.

strain
ancestors
race " ırk; line, lineage, descent, breed, family, ancestry, pedigree, birth, blood; sort, kind
progeny
pedigree
dynasty
stemma
parent

Layla was socially isolated by her parents, especially her mother. - Leyla ailesi tarafından, özellikle de annesi tarafından sosyal olarak soyutlanmıştı.

She is of American parentage. - O, Amerikan soyundandır.

(Denizbilim) phylum
(Biyoloji) issue
tribe

The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia. - Amerika'nın Kuzey-Batı Pasifik sahili yerlileri muhtemelen Asyalı kabilelerin soyundandı.

extract
kin

She's a descendant of King George! - O, Kral George'un soyundandır.

I am a decendant of Isreal's famous King David. - Ben İsrail'in ünlü kralı Davut'un soyundanım.

multicolored
sort, kind; species
stirps
genealogy
stock
stirpes
(person, animal) of good stock, highbred
line, lineage, family, people descended from a common ancestor
noble

Tragedy is the entertainment of the nobles. - Trajedi soyluların eğlencesidir.

Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon are noble gases. - Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon soy gazlardır.

posterity
phylo
offshoot
birth
flesh and blood
family

What's the spelling of your family name? - Soyadınızın yazılışı nasıl?

Their family name is written on their mailbox. - Onların soyadı posta kutusunda yazılıdır.

extraction
parentage

She is of American parentage. - O, Amerikan soyundandır.

cion
{f} peeling

Tell her that I am peeling the potatoes. - Patatesleri soyduğumu ona söyle.

I cut my little finger peeling potatoes. - Patates soyarken serçe parmağımı kestim.

{i} descent
disrobe
rob

He has something to do with the robbery. - Onun soygunla ilgili yapacak bir şeyi var.

One of the characters in the novel dreams up a half-baked plan for robbing a bank. - Romandaki karakterlerden biri bir bankayı soymak için acemice bir plan düşünüyor.

{f} strip

She stripped the child and put him in the bath. - O, çocuğu soydu ve onu banyoya koydu.

burglarize

My apartment was burglarized last week. - Benim daire geçen hafta soyuldu.

Tom devised a plan to burglarize Mary's house. - Tom, Mary'nin evinini soymak için bir plan geliştirdi.

{f} stripping
burgle

We were burgled once. - Biz bir kez soyulduk.

flay
hijack
{f} peel

Tom is too young to peel an apple. - Tom bir elma soyamayacak kadar çok genç.

Please peel the potatoes. - Lütfen patatesleri soy.

German

English and German share a common ancestor. - İngilizce ve Almanca ortak bir soyu paylaşırlar.

The English language is cognate to the German language. - İngiliz dili Alman diline soydaştır.

{f} rifle
{f} stripped

She stripped the child and put him in the bath. - O, çocuğu soydu ve onu banyoya koydu.

stem
despoil
kindred
{f} fleece
{f} disrobing
{f} hijacking
rip off
ancestorial
inert
hull
{i} blood
kidney
flesh
antecedent
bloodline
shucks
shuck
{i} breeding
abstract

Your explanation is too abstract for me. - Senin açıklaman benim için çok soyut.

Abstract art is something to feel. - Soyut sanat hissedilecek bir şeydir.

father

My father struggled with the robber. - Babam soyguncu ile mücadele etti.

Sami worked at his father's restaurant, peeling potatoes for hours on end. - Sami saatlerce durmadan patates soyarak babasının restoranında çalıştı.

soya
{i} soy

The top U.S. export to China was soybeans. - ABD'nin Çin'e ihraç ettiği başlıca ürün soya fasülyesiydi.

Tom wondered why soybean prices were dropping. - Tom soya fasulyesi fiyatlarının neden düştüğünü merak ediyordu.

soy tükenmesi
extinction
soy araştırması
genealogy
soy ağacı
family tree

Tom's researched his family history and intends to send a detailed family tree to all of his relatives. - Tom aile geçmişini araştırdı ve tüm akrabalarına detaylı bir soy ağacı göndermek niyetinde.

soy ağacı
gens
soy gazlar
(Kimya) noble gases
soy isim
surname
soy kütüğü
(Çiftçilik) progeny
soy adı
strain name
soy ağacı
Pedigree, genealogy, genealogical tree, family tree
soy isim
last name
soy kütüğü
genealogical tree
soy kütüğü
Pedigree, genealogy, genealogical tree, family tree
soy kütüğü
family tree
soy (ile ilgili)
genealogical
soy ağacındaki yer
branch
soy gaz
noble gas
soy gaz
inert gas, noble gas
soy gelişmesi bilimi
phylogenesis
soy ilişkisi şeklinde
cladistically
soy izleme uzmanı
genealogist

Eugene is a genealogist. - Eugene bir soy izleme uzmanıdır.

soy içi üreme
(Tarım) inbred lines
soy içi üreme
(Tarım) inbred line
soy kırımcı
genocider
soy metal
rare metal
soy metal
noble metal
soy sop
kinsfolk
soy sop
family, relations
soy sop
family, relations; line
soy ıslahı
(Tarım) pedigree breeding
soya
soy bean
alt soy
sub-lineage
soylar
ancestors
soya
soya bean, soy bean
soya
soya
soya
soybean

The top U.S. export to China was soybeans. - ABD'nin Çin'e ihraç ettiği başlıca ürün soya fasülyesiydi.

The smell of fermented soybeans sickens him. - Mayalanmış soya fasulyesi kokusu onu iğrendirir.

soya
soya bean
ulusal soy
national source
Английский Язык - Английский Язык
A Chinese and Japanese liquid sauce for fish, made by subjecting boiled beans to long fermentation and then long digestion in salt and water. US preference is the term soy sauce

Pour in four tablespoonfuls of sherry and four tablespoonfuls of soy, as much vinegar as the jar will hold, and cover closely until wanted.

Soybeans. Often used attributively

The soy crop is looking good this year.

thin sauce made of fermented soy beans
The soja, a kind of bean
a source of oil; used for forage and soil improvement and as food
soja beans, or beans and meal, to long fermentation and then long digestion in salt and water
most highly proteinaceous vegetable crop known erect bushy hairy annual herb having trifoliate leaves and purple to pink flowers; extensively cultivated for food and forage and soil improvement but especially for its nutritious oil-rich seeds; native to Asia a source of oil; used for forage and soil improvement and as food
A Chinese and Japanese liquid sauce for fish, made by subjecting boiled beans to long fermentation and then long digestion in salt and water. US usage prefers the term soy sauce
A Chinese and Japanese liquid sauce for fish, etc
{i} salty sauce made from soybeans; soybean, edible bean of the soy plant
most highly proteinaceous vegetable crop known
Soy flour, butter, or other food is made from soybeans
made by subjecting boiled beans esp
erect bushy hairy annual herb having trifoliate leaves and purple to pink flowers; extensively cultivated for food and forage and soil improvement but especially for its nutritious oil-rich seeds; native to Asia
soy bean
A variant form of soybean
soy milk
An individual serving of such a beverage
soy milk
A milky liquid made from soy beans and used as a milk substitute, cooking ingredient or beverage
soy nut
A nut substitute made from a soybean soaked in water, drained, and then baked or roasted
soy sauce
A condiment sauce and ingredient made from fermented soybeans, salt, and sometimes wheat. Common in Asian cuisine
soy pulp
(Gıda) Okara or soy pulp is a white or yellowish pulp consisting of insoluble parts of the soybean which remain in the filter sack when pureed soybeans are filtered in the production of soy milk. It is part of the traditional cuisines of Japan, Korea, and China, and since the 20th century has also been used in the vegetarian cuisines of Western nations
soy bean
{i} leguminous annual herb native to southeast Asia (grown to improve soil, to provide forage for livestock and for its nutritious seeds); nutritious edible seed of the soybean plant
soy flour
flour derived after peeling and extracting oil from soybeans
soy oil
oil extracted from a soybean plant and is rich in food ingredients
soy sauce
salty sauce made from fermented soybeans and barley or wheat
soy sauce
Soy sauce is a dark brown liquid made from soya beans and used as a flavouring, especially in Chinese cooking. A salty brown liquid condiment made by fermenting soybeans and roasted wheat or barley in brine. .soya 'sauce a dark brown liquid made from soya beans that is used especially in Japanese and Chinese cooking
soy sauce
thin sauce made of fermented soy beans
soya
soya bean
soya
erect bushy hairy annual herb having trifoliate leaves and purple to pink flowers; extensively cultivated for food and forage and soil improvement but especially for its nutritious oil-rich seeds; native to Asia
soya
Soya flour, butter, or other food is made from soya beans. soya beans (shoyu, from shi-yau. soya 1600-1700 soja, from shoyu)
soya
soybean
soya
{i} soybean, edible bean of the soy plant
Турецкий язык - Турецкий язык
Sülale
Manzum söz
Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülâle
Manzum söz: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
Cins, tür, çeşit
Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale: "Bizler hadi neyse, böyle biraz gülünç bir adamın hafif adına katlanalım ama, yarın, bizim soyumuzdan kimlerin yetişeceğini kim bilir."- M. Ş. Esendal. İyi ve üstün nitelikleri bulunan
İyi ve üstün nitelikleri bulunan
ırk
kan
celep
soy ağacı
Soy ağacı, soy kütüğü ya da şecere, bir kişinin veya bir ailenin en uzak bilindiği atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelgedir
soy gaz
Periyodik sistemin 8A Grubu elementlerine verilen isim. Hepsi de tek atomlu gazlar halinde bulunan bu elementler, kararlı elektron düzenine sahip oldukları için elektron alış-verisi yapmazlar ve başka elementlerle bileşme eğilimi göstermezler. Bu nedenle bu gazlara Asal Gaz ya da Soy Gaz adı verilmiştir. Asal gaz atomlarının birbirleriyle de bileşmedikleri için tek atomlu moleküller meydana getirirler. 8A gurubu elementlerinin en dış enerji seviyelerinde 8 elektron vardır
soy kütüğü
Soy ağacı, soy kütüğü ya da şecere bir kişinin veya bir ailenin en uzak bilindiği atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelgedir
soy ağacı
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
soy gazlar
bakınız: asal gazlar
soy kırımı
Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, jenosit
soy oluş
Türlerin, ortaya çıktıkları zamandan bulundukları zamana kadar geçirdikleri gelişim evrelerinin tümü, filogenez, birey oluş karşıtı
soy sop
Bütün soy ve hısımlar
soya
Menzil oklarının ucuna takılan, yüksük biçiminde kemik parça
soya
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
Английский Язык - Турецкий язык
soya

ABD'nin Çin'e ihraç ettiği başlıca ürün soya fasülyesiydi. - The top U.S. export to China was soybeans.

Şirket soya sosu ve diğer gıda ürünlerini üretiyor. - The company produces soy sauce and other food products.

bu fasulyeden yapılan
{i} soya salçası
{i} soya fasulyesi

Mayalanmış soya fasulyesi kokusu onu iğrendirir. - The smell of fermented soybeans sickens him.

Tom soya fasulyesi fiyatlarının neden düştüğünü merak ediyordu. - Tom wondered why soybean prices were dropping.

soy milk
(Gıda) soya sütü

İnek sütü soya sütünden daha lezzetlidir. - Cow's milk is tastier than soy milk.

Sade yoğurt ve soya sütü ekleyin. - Add plain yogurt and soy milk.

soy sauce
soya sosu

Şirket soya sosu ve diğer gıda ürünlerini üretiyor. - The company produces soy sauce and other food products.

soy bean
soya
soy beans
soya fasulyesi
soy bean
soya fasulyesi
soy food
soya gıda
soy products
Soya ürünleri
soy pulp
soya küspesi
full-fat soy paste
tam yağlı soya macunu
soya
soya fasulyesi
soya
{i} soya
soy

  Произношение

  Этимология

  [ 'soi ] (noun.) 1679. Probably via Dutch, from a Japanese variant of 醤油 (しょうゆ, shōyu), from Chinese 醬油 (jiàngyóu), from 醬 ‘bean paste’ + 油 ‘oil’.

  Общие Словосочетания

  soy isim, soy milk

  Слово дня

  jaunty
Избранное