soon

listen to the pronunciation of soon
Английский Язык - Турецкий язык
birazdan

Sakıncası yoksa birazdan buraya gelin. - Please come here soon if you don't mind.

O birazdan burada olacak. - He will be here soon.

kısa süre içinde

Kısa süre içinde konuşmalıyız. - We need to chat soon.

Kek kısa süre içinde yapılmalı. - The cake should be done soon.

çok geçmeden

Demokrat Parti'ye girdi ama oradan çok geçmeden ayrıldı. - He entered the Democratic Party but soon left it.

Yolu bilmediklerinden, çok geçmeden kayboldular. - As they didn't know the way, they soon got lost.

erkenden

Niçin bana onun burada olduğunu söylemedin? Olabildiğince erkenden bilmem gerekiyordu. - Why didn't you tell me he was here? I had to know as soon as possible!

seve seve
neredeyse
Gitsem de bir
pek yakında
biraz sonra

Bar biraz sonra kapanıyor. - The bar is closing soon.

Biraz sonra, Tom, Mary adındaki genç bir kadınla tanıştı. Onlar aile kurmaya karar verdiler ve evlendiler. - Soon after, Tom met a young woman named Mary. They married and decided to start a family.

hemen

Okulun yakıldığına dair haberler şehirde hemen yayıldı. - The news that the school had been burned down soon spread though the town.

O saat beşten hemen sonra geri döndü. - She came back soon after five o'clock.

erken

Eğer ambulans biraz daha erken gelseydi Tom hayatta kalabilirdi. - Tom could have survived if the ambulance had arrived a little sooner.

Ne kadar erken başlarsak, o kadar erken bitiririz. - The sooner we start, the sooner we'll finish.

sooner or later er geç
gitmesem de
ha bugün ha yarın
süratle
I would as soon go asBana göre gitmekle gitmemek birdir
çoka varmaz
kolaylıkla
az sonra

Gökyüzünün harika rengi az sonra yok oldu. - The beautiful color of the sky soon faded away.

Az sonra Boston trenine binmek zorunda olacağının farkında olan Tom, peronda Meryem'e tutkuyla sarıldı. - Tom, aware that he would soon have to board the train to Boston, had passionately clung to Mary on the station platform.

er
yakın zamanda

Bu yakın zamanda olacakmış gibi görünmüyor. - It doesn't look as if that's going to happen any time soon.

Yakın zamanda eve gitmeyi planlıyor musun? - Do you plan on going home anytime soon?

kısa bir süre içinde
tercihan
yakında

O yakında hastaneden ayrılacak. - She will leave the hospital soon.

Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar. - After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop.

çabuk

Aptal parasını çabuk harcar. - A fool and his money are soon parted.

Bu yaz tatili çok çabuk bitti. - The summer vacation has come to an end too soon.

(İnşaat) çabucak

Ona yardım etmelisin, ve çabucak! - You must help her, and soon!

Sana çabucak cevap vermediğim için üzgünüm. - I'm sorry I didn't reply to you sooner.

bugün yarın
nerede ise
kolayca
az zaman içinde
en kısa zaman
en yakın zamanda
kısa bir süre
her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent her 500 dollars.

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

him
ona

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

that
şu

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

Sen olmasaydın, o hâlâ hayatta olacaktı. - If it hadn't been for you, he would still be alive.

it
ona
our
bizim

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

Bizim ana dilimiz Japoncadır. - Our native language is Japanese.

somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody get that?

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

you
siz

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

Siz burada bir öğretmen misiniz yoksa bir öğrenci misiniz? - Are you a teacher or a student here?

somebody
{i} biri

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

Biri onu küvette boğmuştu. - Somebody had drowned her in the bathtub.

us
biz
someone
birisi

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

that
o
soon after
çok geçmeden

Tom çok geçmeden idam edildi. - Tom was executed soon after.

Sami çok geçmeden kaçtı. - Sami escaped soon after.

soon after
bir müddet sonra
soon after starting
(Otomotiv) marş aldıktan az sonra
soon after
-den hemen sonra
soon enough
yeterince çabuk

Tom bunun hakkında yeterince çabuk bilecek. - Tom will know about this soon enough.

Bu yeterince çabuk değil. - That's not soon enough.

soon afterward
kısa süre sonra
soon off
yakında uçmak
soon off
yakında kalkmak

I soon off to istanbul.

soon after
az sonra

Az sonra Berlin'e uçuş rezervasyonumu yaptırmayı planlıyorum. - I am planning to book my flights to Berlin soon after.

sometime soon
yakında
so soon
çok yakında

Bu yüzden çok yakında geri geldim. - That's why I came back so soon.

Güllerin çok yakında çiçek açacağını sanmıyorum. - I don't think the roses will bloom so soon.

sometime soon
Yakında, yakın bir zamanda
this
bu
that
bağlaç ki
his
onun

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

them
onlara

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Beni öldürmekle tehdit ettiler bu yüzden cüzdanımı onlara verdim. - They threatened to kill me so I gave them up my wallet.

me
bana
as soon as
-er -mez
us
bizi
them
onlar

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

your
sizin

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

my
benim
as soon as possible
olabildiğince çabuk
it
o
that
bu kadar

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
(sıfat) öteki
as soon as
ince
as soon as
de en kısa zamanda
her
o
him
kendine

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

him
o
something
birşey

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

soonest
en erken

En erken cevabınız için teşekkürler! - Thanks for your soonest answer!

their
onların

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

her
onun

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Asla tekrar bu kadar geç kalma. - Never be this late again.

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

sooner
daha yakında

Sen neden daha yakında gelmedin? - Why didn't you come sooner?

sooner
vaktinden önce davranıp en gözde hazine arsasına ucuza konan kimse
as soon as one sees
görür görmez
coming soon
çok yakında

Tom'un doğum günü çok yakında. - Tom's birthday is coming soon.

her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

her
kendine

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

her
ondan

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

her
kendisi

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

Mary gerçekten harika. O benim için harika bir yemek pişirdi ve bulaşıkları bile kendisi yıkadı. - Mary is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
dişil onu
him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

him
onu

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

i hope you will get better soon
geçmiş olsun
my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
somebody
bir kimse
something
biraz

Bu biraz farklı bir şeydi ve beraber takıldığım insanlar bunlardan takıyordu. - It's something a bit different and the people I was hanging around with wore them.

Tom Mary'den yiyecek bir şey alabilmesi için biraz para istedi. - Tom asked Mary for some money so he could buy something to eat.

that
diye

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

that
için

Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar. - In the first years that Coca-Cola was produced, it contained cocaine. In 1914, cocaine was classified as a narcotic, after which they used caffeine instead of cocaine in the production of Coca-Cola.

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

them
onları

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

Onların hepsi sadece kızları götürmek için buradalar. - All of them are just here to pick up girls.

you
sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

his
zam onunki
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay canına!
my
ünl
my
vay be!
my
hayret
my
million years
my
vay be
something
{i} önemli bir şey

Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. - I want to tell you something important.

Önemli bir şey biliyor gibi görünüyor. - She seems to know something important.

something
falan

Aptal ya da falan olduğumu düşünüyor musun? - Do you think I'm stupid or something?

Sen bir polis falan mısın? - Are you a cop or something?

sooner
{f} daha çabuk

Bir çocuk bir şarkıdan daha çabuk ne öğrenir? - What will a child learn sooner than a song?

Gençler, kendilerini bir şeye yaşlı insanlardan daha çabuk adapte ederler. - Young people adapt themselves to something sooner than old people.

that
böyle

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
as soon as
yapar yapmaz

Onu yapar yapmaz onun bir hata olduğunu fark ettim. - I realized it was a mistake as soon as I did it.

Bunu yapar yapmaz akşam yemeği hazırlığına başlamanı istiyorum. - As soon as you have done that, I would like you to start preparing supper.

as soon as
ile beraber
as soon as
en kısa zamanda

Münkün olan en kısa zamanda bunu polise bildirmeniz gerekiyor. - You are supposed to report it to the police as soon as possible.

En kısa zamanda bunu yapmaya çalışacağız. - We'll try to do that as soon as possible.

as soon as possible
en kısa zamanda
as soon as possible
vakit geçirmeden
as soon as possible
en kısa sürede
get well soon.
geçmiş olsun
her
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

his
eril onunki
it
ebe (oyunlarda)
it
(Bilgisayar) bilişim
it
cinsel ilişki
it
ebe (oyunda)
this
(Bilgisayar) belirtilen
too soon
çok erken

Bunu söylemek için çok erken. - It's too soon to tell.

Tom çok erken vazgeçti. - Tom gave up too soon.

as soon as possible
ilk fırsatta
as soon as possible
mümkün olduğu kadar çabuk
something
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

all too soon
çek erken
as soon as
hemen

Tartışma sona erer ermez, ben hemen ofisten ayrıldım. - As soon as the argument ended, I left the office forthwith.

Bu e-postayı görür görmez lütfen hemen cevapla. - As soon as you see this E-mail please reply right away.

as soon as
eder etmez

Gemi hareket eder etmez, onu deniz tuttu. - As soon as the ship began to move, he got seasick.

Tom Mary'nin artık dinlemediğini fark eder etmez konuşmayı durdurdu. - Tom stopped talking as soon as he noticed Mary wasn't listening anymore.

as soon as not
daha çok istekle
her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
(oyunda) ebe
it
onu
just as soon as
de en kısa zamanda
me
mi
me
ben
me
beni
my
aman!
somebody
önemli birisi
something
(hiç yoktan iyi) bir şey
something
bir şey

Bana yapacak bir şey ver. - Give me something to do.

Tatlı bir şey istiyorum. - I want something sweet.

that
ki o

Erkek kardeşim okumaya öylesine dalmıştı ki odaya girdiğimde beni farketmedi. - My brother was so absorbed in reading that he did not notice me when I entered the room.

O kadar iyi bir kitap ki onu üç kez okudum. - That was so good a book that I read it three times.

that
adl.şu
that
o kadar

John o kadar telaşlıydı ki konuşmaya vakti yoktu. - John was in such a hurry that he had no time for talking.

Havanın o kadar iyi olması tesadüftür. - It is lucky that the weather should be so nice.

that
öylesine

Öylesine sıcak bir gündü ki yüzmeye gittik. - It was such a hot day that we went swimming.

Erkek kardeşim okumaya öylesine dalmıştı ki odaya girdiğimde beni farketmedi. - My brother was so absorbed in reading that he did not notice me when I entered the room.

that
-dığı
too soon
çok yakın

Çok yakında geri gelme. - Don't come back too soon.

Çok yakın, ne kadar yakında? - How soon is too soon?

someone
biri

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

something
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
As soon as possible
Çabucak
I´d just as soon stay here
Burada kalmayı tercih ederim
One's
-nin
We´ll see you soon, we trust
İnşallah yakında görüşürüz
You
istediğin
anytime soon
yakın zamanda
as soon as requested
en kısa zamanda istenildiği kadar
back soon
geri yakında
coming soon
yakında vizyona girecek
hope you get better soon
acil şifa dilerim
how soon
nasıl yakında
i will return soon
i yakında dönecektir
immediately, as soon as seen
hemen, en kısa sürede görüldü
in a moment or very soon; at any moment
bir an ya da çok kısa bir süre içinde; her an
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
it will soon blow over
yakında üzerinde darbe olacak
me
Dear me! Olur şey değil!
me
bendee
me
bana kalırsa
not a moment too soon
Çok geç olmadan
not a moment too soon
(deyim) Birşeyin olması/yapılması artık çok geç olacakken kullanılan ifade
ones
siraye
order soon
hemen sipariş et
smb
etmek
smb
konuk olmak
somebody
{i} kimisi
someones
birileri
something
birşeyler

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

sooner
çabuk

Ne kadar çabuk o kadar iyi. - Sooner would be better.

Daha çabuk gelmeliydin. - You should've come sooner.

that
yaptığı
the soon
yakında
them
onlardan

Güneşin etrafında dönen dokuz gezegen vardır,Dünya onlardan biridir. - There are nine planets travelling around the sun, the earth being one of them.

Onlardan kaç tanesinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilmiyordum. - He did not know how many of them needed help.

this
böyle

Ben böyle bir şapka almakla ilgileniyorum. - I am interested in getting a hat like this.

Sık sık kendini çalışma odasına kapatır ve böyle şeyler yazar. - He often shuts himself up in the study and writes things like this.

us
bizimle
us
bizden
we will see you soon, bye!
yakında, bye göreceksiniz!
you
sizleri
you
sende

Fark bu: o senden daha çok çalışıyor. - The difference is this: he works harder than you.

Stevie Wonder'ın yeni albümü sende var mı? - Do you have Stevie Wonder's new album?

you
sizden

Tatoeba: Bizim sizden daha eski cümlelerimiz var. - Tatoeba: We've got sentences older than you.

Sizden henüz bir cevap almadım. - I have received no reply from you yet.

SB
(Askeri) yedek üs (standby base)
See You Soon
görüşmek üzere
We'll see you soon, we
İnşallah yakında görüşürüz
all too soon
pek erken
all too soon
pek erken, zamansız
as soon as
ince, ir mez, hemen
as soon as
-er -mez: I'll call you as soon as I reach Istanbul. İstanbul'a varır varmaz sana telefon edeceğim
as soon as
-de en kısa zamanda
as soon as one comes
ayağının tozuyla
as soon as possible
(Askeri) en kısa zamanda, mümkün olduğunca çabuk
as soon as possible
bir an önce

Bir an önce Tom'a söylemelisin. - You should tell Tom as soon as possible.

him
eril onu
him
His veya Her Imperial Majesty
his
onunki

Senin çevirini onunkiyle kıyasla. - Compare your translation with his.

Bu araba onunki gibi görünüyor. - It looks like this car is his.

his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение soon в Турецкий язык Турецкий язык словарь

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
Английский Язык - Английский Язык
Occurring within a short time, or quickly
Early
Immediately, instantly
Within a short time; quickly
{a} shortly, readily, early
{a} speedy, quick, ready, immediate
If something is going to happen soon, it will happen after a short time. If something happened soon after a particular time or event, it happened a short time after it. You'll be hearing from us very soon This chance has come sooner than I expected The plane was returning to the airport soon after takeoff when it burst into flames Soon afterwards he separated from his wife
If you say that you would just as soon do something or you'd just as soon do it, you mean that you would prefer to do it. These people could afford to retire to Florida but they'd just as soon stay put I'd just as soon not have to make this public I'd just as soon you put that thing away She'd just as soon throw your plate in your face as serve you
within a short time; quickly; at the nearest opportunity; willingly, readily
If you say that something happens as soon as something else happens, you mean that it happens immediately after the other thing. As soon as relations improve they will be allowed to go You'll never guess what happened as soon as I left my room
Speedy; quick
Without the usual delay; before any time supposed; early
in the near future; "the doctor will soon be here"; "the book will appear shortly"; "she will arrive presently"; "we should have news before long"
In a short time; shortly after any time specified or supposed; as, soon after sunrise
Promptly; quickly; easily
Readily; willingly; in this sense used with would, or some other word expressing will
in the near future; "the doctor will soon be here"; "the book will appear shortly"; "she will arrive presently"; "we should have news before long
soonly
yare
erelong
soon to follow
Expected, or promised to arrive or be produced in the near future
soon-to-wed
describing such a person or couple
soon-to-wed
a person, or a couple, who are to be married in the near future
soon after
shortly after, within a short time after
soon enough
without being tardy; "we made it to the party in time"
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Middle English
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
sideband
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
season best (this season's personal best)
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
Sooner
One who crossed into Indian territory before the official opening of settlement, in order to obtain land sooner
Sooner
A native or resident of the American state of Oklahoma; a sports competitor representing the University of Oklahoma
a fool and his money are soon parted
It is easy to get money from foolish people, especially rich ones
as soon as
immediately after

As soon as he arrived, everyone gasped.

as soon as possible
As soon as is possible; at one's earliest convenience; at the earliest possible time
get well soon
A phrase indicating hope that the listener recovers from physical illness
her
Belonging to her

This is her book.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
Italian
it
Italy
it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

long absent, soon forgotten
Love fades away when people are distant and don't keep close physical contact
me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As the subject of a verb, used without and
me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

not a minute too soon
at the last possible moment; just in time
one's
belonging to one
our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

s.o.
someone
s.o.
significant other
see you soon
goodbye; something said at a farewell, not necessarily meaning that the speaker will see the hearer(s) again
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody
Some unspecified person
somebody's
Possessive case of somebody
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Contraction of somebody is
someone
some person

Is someone there?.

someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone is
someone's
someone has
something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
To a high degree
something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

sooner
Comparative form of soon: more soon
soonest
Very soon
soonest
Superlative form of soon
her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
Of them; their
her
pron. specific female; possessive form of she
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
our
pron. belonging to us
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
someone
{i} person, human, human being
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
that
to such a degree
that
{s} pronoun used to indicate a specific person or thing
that
singular and at a distance from the speaker
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
somebody
{n} an indiscriminate person, a person of not
something
{n} more or less, part
something
{a} rather
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
not a moment too soon
(deyim) Used to say that something happened when it was almost too late
Be Back Soon
I will return soon, BBS (Internet chat slang)
Him
tis
Him
Pronoun when referring to God
His
Belonging to God
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
state in the eastern United States
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
See You Soon
I will see you again in the near future, SYS
Sooner
One who crossed into Indian territory before the official opening of settlement, in order to grab land sooner
Sooner
A resident of the US state of Oklahoma, also given to competitors representing the University of Oklahoma
Their
tin
US
uk
anytime soon
very soon, in the very near future
as soon as
at the moment that -, immediately when -
as soon as possible
at the earliest possible opportunity, as early as possible
get well soon
have a quick recovery
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
le
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
Herpa 1: 43 resin Germany
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
The objective case of he
him
pron. specific male; to a specific male
him
he, her
him
pron: him, it 45
him
Health Information Management
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
pron. belonging to a specific male
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
The possessive of he; as, the book is his
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
his
pron: his 46
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
Hospital Information System
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
Mah'english | adronato
his
– Refer to Human Interface Station
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
it
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
it
As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John
it
Instructional Technology or Information Technology; ITC workshops that focus on networking and hardware mechanics
it
pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent
it
Short for information technology, the science of managing and processing information systems Because computers are the central components in these systems, IT is usually used as shorthand for computer skills in general
it
Information Technology Computer-aided information processing
it
information technology TI
it
Information Technology
it
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
it
Information Technology - a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, etc )
it
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
it
Information Technologies Usually refers to the computer department in a business or office building In Mifflin County, the IT department oversees the MIS and GIS departments
it
As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home
it
Short form meaning Information Technology
it
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
it
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
it
– Information Technology Processing information by computer The latest title for the information processing industry
it
Information technologies
it
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
it
Information Technology - see ICT
it
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
it
Common abbreviation for the generic term "information technology" used to describe any aspect of computing and networking
it
Short for Information Technology, it is concerned with all aspects of managing and processing information
it
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
it
Information Technology Directorate (FEMA)
it
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
it
As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it i
long absent soon forgotten
things that are not present are forgotten easily, out of sight - out of mind
me
ari Me-nashi - one eye against no eye
me
One
me
Mechanical Entities
me
The person speaking, regarded as an object; myself; a pronoun of the first person used as the objective and dative case of the pronoum I; as, he struck me; he gave me the money, or he gave the money to me; he got me a hat, or he got a hat for me
me
Whatever I appear to be
me
Market Equity Market equity (size) is price times shares outstanding Price is from CRSP, shares outstanding are from Compustat (if available) or CRSP
me
mean error
me
Myalgic Encephalitis
me
me is a constant that can be used to refer to the first hero in your party (hero zero) in any command that takes a hero number as an argument
me
A piratical way to say, "my"
me
According to symbolic interactionism, the image of self seen in the looking glass of other people's reactions; the self's generalized other
me
pron. first person in objective case
me
a state in New England
me
Mercury
me
See Men, pron
me
Rules of divine authority which the gods use to ensure the universe functions
me
Methyl
Турецкий язык - Английский Язык

Определение soon в Турецкий язык Английский Язык словарь

her
every

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

his
feeling

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

it
dog
his
sensation

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

his
sense

I sensed what was happening. - Ne olduğunu hissettim.

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

his
{i} feel

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

her
any

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

her
(Askeri) each

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

her
all

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
pan

She planted some pansies in the flower bed. - Çiçekliğe bazı hercai menekşeler dikti.

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

her
omni

Only God can safely be omnipotent. - Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir.

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

his
emotion

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) start every
her
(Bilgisayar) recur every
her
every single

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

her
soever
her
(Bilgisayar) for all

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

her
either

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

her
(Bilgisayar) refresh every
his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
scoundrel
it
lower
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

her
whatever

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

You can eat whatever you like. - Her ne istiyorsanız yiyebilirsiniz.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
{f} jog
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
it
bastard
it
dig into
it
push
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
consciousness
his
chord
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
it
mutt
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
cur
us
{i} senses
yarın öbür gün soon
in a few days' time
soon
Избранное