relay

listen to the pronunciation of relay
İngilizce - Türkçe
{i} röle
yedek malzeme
{f} gönder
nöbetleşe çalışan ekip
{i} nöbetleşe çalışan şey
yeniden döşemek
(Askeri) tekrar yöneltmek
düzenleyici
bağlak
yeniden sermek
rölelerle iletmek
onarmak
naklen yayınlamak
{i} iletişim cihazı
posta
bayrak yarışı
vardiya
tekrar nisan al
gönder(mek)
{i} elek. röle
{i} naklen yayın
{i} kontervizör
{f} (re.laid) yeniden sermek/döşemek
{f} rölelerle
{i} spor bayrak koşusu
{f} (rîley')
(Mukavele) elektrik düzenleyicisi
(Askeri) TEKRAR YÖNELT !: Silahı tekrar yöneltmek için verilen komut
{f} yerini almak
{f} yerine koymak
yeniden sermek veya döşemek
{i} yorulanın yerini alan grup
{f} (birinden alınan haberi) iletmek, bildirmek, aktarmak
{f} el değiştirmek
{f} yayın yapmak
{f} naklen yayın yapmak
tekrar nişan al,v.gönder: n.iletişim cihazı
{i} yerini alan kimse
{i} yedek at
bildirmek
(Bilgisayar) ileti anahtarlamak
(Bilgisayar) aktarma
aktarmak
göndermek
bayrak koşusu
relay contact
röle
relay module
röle modülü
relay station
(Askeri) aracı istasyon
relay race
bayrak koşusu
relay radar
röle radarı
relay spring
röle yayı
relay station
röle istasyonu
relay stations
yedek istasyon
relay transmitters
yedek verici
relay centre
aktarma merkezi
relay magnet
role mıknatısı
relay radar
role radarı
relay spring
role yayı
relay transmitter
röleli verici
relay actuation time
baglak tutma gecikmesi
relay actuator
baglak (role) eyleyicisi
relay actuator
(Bilgisayar) röle eyleyicisi
relay assembly
(Otomotiv) röle grubu
relay box
röle kutusu
relay bracket
röle braketi
relay charge
(Askeri) SİRAYETLE ATEŞLEME İMLA HAKKI
relay charge
(Askeri) aktarma imla hakkı
relay coil
röle bobini
relay earthquake
deprem sonrası sarsıntı
relay housing
röle muhafazası
relay kit
röle kiti
relay magnet
röle mıknatısı
relay message
(Askeri) ARACI HABERİ: Doğrudan gönderilmeyip, bir ara istasyonu aracılığı ile gönderilen haber
relay message
(Askeri) aracı haberi
relay message
(Askeri) aktarmalı gönderilen haber
relay mode
(Bilgisayar) aktarma modu
relay name
(Bilgisayar) aktarma adı
relay nuclei
(Pisikoloji, Ruhbilim) röle çekirdeği
relay panel
röle paneli
relay plate
röle plakası
relay point
(Askeri) AKTARMA NOKTASI: İkmal maddelerinin bir araçtan bir başkasına aktarıldıkları mevkii veya tesis
relay post
(Askeri) yedek ambülans durağı
relay post
(Askeri) YEDEK AMBÜLANS DURAĞI: Bak. "ambulance relay post"
relay race
bayrak yarışı
relay rod
(Otomotiv) uzun ara rod
relay satellite station
role uydu istasyonu
relay socket
röle soketi
relay station
(Askeri) ARACI İSTASYON, RÖLE İSTASYONU: Bak. "relay point"
relay switch
röle anahtarı
relay unit
röle ünitesi
relay valve
röle valfi
relay valve
röle valf
reverse power relay
(Elektrik, Elektronik,Teknik) ters güç rölesi
reversing relay
(Otomotiv) tersine akım rölesi
balance relay
(Bilgisayar) karşılaştırma bağlağı
flow relay
(Elektrik, Elektronik) sıvı akışlı röle
horn relay
(Otomotiv) korna rölesi
internet relay chat
internette söyleşi
measurement relay
(Bilgisayar,Teknik) ölçme rölesi
measuring relay
(Bilgisayar) ölçme rölesi
overcurrent relay
(Elektrik, Elektronik,Teknik) aşırı akım rölesi
protection relay
(Elektrik, Elektronik) koruma rölesi
sensitive relay
hassas röle
starter relay
marş rölesi
static relay
statik röle
active power relay
aktif güç rölesi
aileron positioning relay
kanatçık durum değiştirme rölesi
alarm relay
alarm rölesi
auxiliary relay
yardımcı röle
balanced beam relay
dengeli ışın rölesi
capacitance relay
kapasite rölesi
carrier current relay
taşıyıcı akım rölesi
coaxial relay
koaksiyal röle
current relay
akım rölesi
cutoff relay
devre kesen röle
differential relay
diferansiyel röle
direct current relay
doğru akım rölesi
disconnecting relay
ayırma rölesi
distance relay
aralık rölesi
electrical relay
elektrik düzenleyicisi
electrodynamic relay
elektrodinamik röle
electromagnetic relay
elektromanyetik röle
electron relay
elektron rölesi
electronic relay
elektronik röle
electrostatic relay
elektrostatik röle
hold relay
tutma rölesi
horn button relay
korna kontak röıesi
hot wire relay
kızgın telli röle
impedance relay
empedans rölesi
instantaneous relay
ani röle
inverse power relay
ters güç rölesi
light relay
ışık rölesi
line relay
hat rölesi
locking relay
kilitleme rölesi
magnetic relay
manyetik röle
master relay
ana röle
mercury relay
cıvalı röle
mercury wetted relay
cıvalı yaş röle
microwave relay
mikrodalga rölesi
microwave relay system
mikrodalga röle sistemi
photoelectric relay
fotoelektrik röle
power relay
güç rölesi
radio relay
yayın
radio relay
ünalgı röle
relaid
{f} yeniden yatır
slave relay
ara rölesi
slave relay
yardımcı röle
buchholz relay
Buchholz rölesi
cell relay
(Telekom) Hücre aktarımı
control relay
kontrol rölesi
crammer, relay
hızlandırılmış kurs, role
excess current relay
fazla akım rölesi
frequency relay
frekans rölesi
horn button relay
korna kontak rölesi
neutral relay
nötr role
neutral tongue relay
nötr dilli role
nonpolarized relay
polarize olmayan role, nötr role
overload relay
fazla yük rölesi
overvoltage relay
aşırı gerilim rölesi
relaid
yeniden yatırılmış
relayed
geçirilen
slave relay
yardımcı role, ara rölesi
solid-state relay
kesintisiz-durum rölesi
starting relay
ilk hareket rölesi
trigger relay
tetikleme rölesi
tuned relay
akortlu role, ayarlı role
vane relay
kanatçikli role
voltage relay
voltaj rölesi
accelerating relay
ivme baglagi, ivme rolesi
airborne radio relay
(Askeri) HAVADAN RÖLE/UÇAK TELSİZ RÖLESİ (NATO): Muhabere sistemlerinin menzilini, esnekliğini ve fiziksel güvenliğini arttırmak amacıyla röle cihazlarının monte edildiği uçakların kullanıldığı bir teknik
airborne radio relay
(Askeri) uçak telsiz rölesi
ambulance basic relay post
(Askeri) ANA YEDEK AMBULANS DURAĞI: Bir ambulans mekiğinin en gerisindeki durak. Kullanılma sırası bekleyen ambulanslar burada, dağınık vaziyette bulunur. Buna "basic relay post" da denir
ambulance relay post
(Askeri) YEDEK AMBULANS DURAĞI: Ambulans mekiğinde birkaç ambulansın yedekte beklediği nokta. Duraktaki bir ambulans görev aldığı zaman, bundan boşalan yeri, yedekteki bir ambulans doldurmak üzere ileri geçer. Buna "relay post" da denir
auxiliary relay
yedek röle
balance relay
denge rolesi (baglagi)
basic relay post
(Askeri) ANA YEDEK AMBULANS DURAĞI: Bak. "ambulance basic relay post"
bistable relay
iki durumlu role
blower motor relay
(Otomotiv) üfleyici motor rölesi
blower motor relay
(Otomotiv) üfleyici fan motor rölesi
combination relay
kombinezon rölesi
communication relay
(Askeri) muhabere irtibatı
cooling fan relay
(Otomotiv) soğutucu fan rölesi
coupling relay
kavrama rölesi
cut out relay
akım kesme rölesi
cutout relay
(Otomotiv) devre kesici röle
dashpot relay
(Tekstil) amortisman piyonu
decelerating relay
yavaslama rolesi (baglagi)
defroster relay
buz çözücü rölesi
dimmer relay
(Otomotiv) uzun far anahtarı
direct relay
(Elektrik, Elektronik) primer röle
electromechanical relay
elektromekanik role
frame relay
cerceve aktarici
fuse and relay center
sigorta ve röle merkezi
fuse/relay box
(Otomotiv) sigorta/röle kutusu
heater motor relay
(Otomotiv) kalorifer motor rölesi
heater motor relay
(Otomotiv) ısıtıcı motor rölesi
heater relay
(Otomotiv) kalorifer rölesi
horn button relay
(Otomotiv) koma kontak rölesi
ignition relay
(Otomotiv) ateşleme rölesi
impulse relay
empülsiyon rölesi
indirect relay
(Elektrik, Elektronik) sekonder röle
innovation relay centers
yenilik bilgi merkezi
instantaneous relay
anı etkili röle
instantaneous relay
(Elektrik, Elektronik) ani etkili röle
integrating relay
tumlevsel role
intermittent relay
fasılalı röle
intermittent relay
zaman rölesi
intermittent wiper relay
fasılalı silecek rölesi
internet relay chat
(IRC) İnternette Söyleşi
inverse relay valve
ters röle valfi
inverse relay valve kit
ters röle valfi kiti
joint mobile relay center
(Askeri) müşterek seyyar röle merkezi
lacking relay
(Elektrik, Elektronik) kilitleme rölesi
litter relay point
(Askeri) TESKERECİ AKTARMA NOKTASI: Geriye nakledilmekte olan hasta ve yaralıların daha geriye nakilleri işini başka bir teskereci mangasının devraldığı ve ilk manganın, tekrar bu noktaya hasta ve yaralı getirmek üzere, ileri gittiği nokta. Bundan maksat; teskerecilerin kısa mesafeler içinde hareketine imkan vermektir. Hasta ve yaralılar, bu noktadan itibaren, icabında tekerlekli teskere (wheeled litter) ile de nakledilebilir
lock and trip relay
kapama veya açma rölesi
measurement relay
olcme rolesi
message relay point
(Askeri) ARA HABER NOKTASI: Haberlerin gidecekleri yerlere sevk edilmek üzere toplandıkları yer
military strategic and tactical relay system
(Askeri) askeri stratejik ve taktik aktarma sistemi
minimum relay
(Elektrik, Elektronik) minimum rölesi
monostable relay
tek durumlu role
Türkçe - Türkçe
TELSTAR uydularına benzeyen bir dizi ABD haberleşme uydusuna verilen ad
İngilizce - İngilizce
To pass or transfer from one person to another, especially repeatedly through a series of persons
A track and field discipline where runners take turns in carrying a baton from start to finish. Most common events are 4x100 meter and 4x400 meter competitions
An electrical actuator that allows a relatively small electrical voltage or current to control a larger voltage or current
To lay again

He had to relay the tiles because the cement was too dry.

{n} horses placed to relieve others, a gap
An electromechanical device that completes or interrupts a circuit by physically moving electrical contacts into contact with each other
Relays allow more than two people to have electronic conversations It is a form of text teleconferencing See also, IRC
An electromechanical device that permits a small amount of current to control a much larger amount of current A 12-volt automotive relay typically draws less than 100 mA but can switch 30 amps or more (e g , In order to get our power doors locks to work automatically with our new alarm, you will have to purchase two 12 volt relays for each door )
Electromechanical device containing a coil and set of contacts The contacts close when the coil is activated
One terminology uses the term "relay" as a device that interconnects LANs, different kinds of relays being repeaters, bridges, routers, and gateways
A RELAY is a device that operates a switch by remote control A relay triggers interruption of a circuit when a fault is detected
Electromechanical device that opens or closes contacts when a current is passed through a coil
To relay television or radio signals means to send them or broadcast them. The satellite will be used mainly to relay television programmes This system continuously monitors levels of radiation and relays the information to a central computer
Electronically powered switch that turns lights and outlets off and on in a remote-control low-voltage system
A device that is capable of opening a normally-closed circuit or closing a normally-open circuit When the relay is not energized, the normally-closed circuit is complete and the normally-open circuit is open When the relay is energized, it switches roles, opening the normally-closed circuit and closing the normally-open circuit This dual nature of a relay allows for two types of applications: a device may be attached to the normally-closed circuit so that the device is always on until the relay energizes to turn it off, or a device may be attached to the normally-open circuit so that the device is always off until the relay energizes to turn it on
the act of relaying something electrical device such that current flowing through it in one circuit can switch on and off a current in a second circuit pass along; "Please relay the news to the villagers"
A supply of hunting dogs or horses kept in readiness at certain places to relive the tired dogs or horses, and to continue the pursuit of the game if it comes that way
To transfer shellstock from a growing area classified as restricted or conditionally restricted to a growing area classified as approved or conditionally approved for the purpose of reducing pathogens as measured by the coliform indicator group or poisonous or deleterious substances that may be present in the shellstock by using the ambient environment as the treatment process (3)
{i} shift of workers; electronic regulation device; broadcast, transmission
pass along; "Please relay the news to the villagers"
To lay again; to lay a second time; as, to relay a pavement
A supply of horses placced at stations to be in readiness to relieve others, so that a trveler may proceed without delay
an electromechanical switch, operated by passing current through a coil of wire wound around a steel core, which acts as an electromagnet, pulling the switch contact down to make or break a circuit These are available in several types, including SPST (single-pole, single-throw), SPDT (single-pole, double throw), DPST (double-pole, single throw), and DPDT (double-pole, double-throw), and not as commonly, in multi-circuit configurations such as 3PDT or 4PDT (three and four poles, double-throw)
A swimming event in which four swimmers participate as a single team, with each swimmer swimming an equal distance of the race There are two types of relays, a medley relay, in which each swimmer swims a different stroke (back, breast, fly, and free), and a freestyle relay, in which each swimmers swims freestyle one-quarter of the specified race distance
A Solid State relay is a switching device that completes or interrupts a circuit electrically and has no moving parts A Mechanical relay is an electromechanical device that closes contacts to complete a circuit or opens contacts to interrupt a circuit
OSI terminology for a device that connects two or more networks or network systems A data-link layer (Layer 2) relay is a bridge; a network layer (Layer 3) relay is a router See also bridge and router
A relay is an electric device that is designed to interpret input conditions in a prescribed manner and after specified conditions are met to respond to cause contact operation or similar abrupt changes in associated electric control circuits
Short track competition has relay races, usually involving four teams with four skaters each Each team member must take at least one turn on the track, but the distance to be covered by a skater isn't fixed When an exchange takes place, the skater on the track needs only to touch the incoming skater In practice, however, the incoming skater usually gets into a crouch on the ice and is given a push start by the skater who's being replaced Only one exchange can take place during the last three laps, and a single skater has to complete the final two laps
If you relay something that has been said to you, you repeat it to another person. She relayed the message, then frowned = pass on
An electric switch, when a control voltage is applied to the device, two terminals are connected (or disconnected)
A relay or a relay race is a race between two or more teams, for example teams of runners or swimmers. Each member of the team runs or swims one section of the race. Britain's prospects of beating the United States in the relay looked poor
An electromechanical switch that uses a small amount of incoming electricity to charge an electromagnet, which physically pulls down a connecting switch to complete a circuit This allows a low-power circuit to divert the electricity in a high-power circuit
A device having two separate circuits, it is constructed so that a small current in one of the circuits controls a large current in the other circuit A motor starting relay opens or closes the starting circuit under predetermined electrical conditions in the main circuit (run winding)
Relating to, or having the characteristics of, an auxiliary apparatus put into action by a feeble force but itself capable of exerting greater force, used to control a comparatively powerful machine or appliance
A supply of anything arranged beforehand for affording relief from time to time, or at successive stages; provision for successive relief
These electronic components control other devices in a circuit A set of contacts, the switching mechanism, open or close when the relay’s magnetic coil becomes energized Resistance The opposition to current flow through a conductor in a closed circuit
to verbally pass information from one person to another, to speak
the act of relaying something
An electromechanical switch or device in which changes in the current flow in one circuit are used to open or close electrical contacts in a second circuit
control or operate by relay
A device have two separate circuits, it is constructed so that a small current in one of the circuits controls a large current in the other circuit A motor starting relay opens or closes the starting circuit under predetermined electrical conditions in the main circuit (run winding)
{f} place in a horizontal position again; put again, set again; reestablish, set up again
{f} pass on via a series of intermediate stations; pass on; control by an electrical relay; retransmit, rebroadcast
A SOLID STATE OR MECHANICAL SWITCHING DEVICE USED FOR CONNECTING THE CONTROLLER OUTPUT TO THE PROCESS FINAL CONTROL ELEMENT I E HEATER, ETC
electrical device such that current flowing through it in one circuit can switch on and off a current in a second circuit
Electrically operated switch
An electromagnetic device that opens or closes the flow of current in a circuit Normally used to reduce the amount of electricity through a switch
In various forms of telegraphic apparatus, a magnet which receives the circuit current, and is caused by it to bring into into action the power of a local battery for performing the work of making the record; also, a similar device by which the current in one circuit is made to open or close another circuit in which a current is passing
A number of men who relieve others in carrying on some work
relay race
A sports contest, where the members of a team take turns e.g. swimming, running or skiing parts of a circuit and/or performing certain action
relay races
plural form of relay race
relay cylinder
In a variable expansion central-valve engine, a small auxiliary engine for automatically adjusting the steam distribution to the load on the main engine
relay governor
A speed regulator, as a water-wheel governor, embodying the relay principle
relay race
A race between two or more teams, in which each team member participates in only a set part of the race and is then relieved by another member of the team. a running or swimming race between two or more teams in which each member of the team takes part one after another. Race between teams in which each team member successively covers a specified portion of the course. In track events, such as the 4 100-m and 4 400-m relays, the runner finishing one leg passes a baton to the next runner while both are running within a marked exchange zone. In swimming competitions, such as the 4 100-m and 4 200-m freestyle races and the 4 100-m medley, the swimmer completing one leg touches the edge of the pool to signal the start of the next teammate's leg
relay race
a race between teams; each member runs or swims part of the distance
relay race
race in which the members of a team alternately replace each other
relay station
mechanism which is used to transmit and receive or as a mediator between different stations
mail relay
A device and/or program that routes an e-mail to the correct destination
spam relay
an open proxy
cell relay
(Telekom) In telecommunications, cell relay refers to a method of statistically multiplexing fixed-length packets, i.e. cells, to transport data between computers or kinds of network equipment. It is an unreliable, connection-oriented packet switched data communications protocol
Frame Relay Service
(Computers) telecommunications service based on high-capacity telephone lines capable of transferring up to 1.5 mbps (mainly used for connecting between LANs and a WAN)
Internet Relay Chat
{i} Internet network which allows communication (by typing) between users in real time (Computers)
frame relay
(FR) A high-speed packet-switched data communications service, similar to X 25 Frame relay is a leading contender for LAN-to-LAN interconnect services, and is well suited to the bursty demands of LAN environments See also permanent virtual circuit and switched virtual circuit
frame relay
A communications interface that provides high-speed packet transmission with minimum delay and efficient use of bandwidth It assumes that all connections are reliable and does not have error detection or control which helps to speed up the protocol
frame relay
This phrase refers to a shared-bandwidth wide area network based on a subset of High-level Data-link Control (HDLC) called LAP-D (link access procedure-D channel) Frame relay is designed to be carried over high-speed, high-accuracy links such as T-1 or the still emerging T-3; a 56Kbps line is the most common implementation Individual frames can vary in size, but they are usually 4,096 bytes Users reserve a specific data rate called the CIR, or committed information rate, but users can attempt to burst data at higher rates Extra frames are discarded if the carrier's network doesn't have sufficient capacity Frame relay is the CCITT standard for a low-overhead packet-switching protocol that provides dynamic bandwidth allocation at speeds up to 2Mbits/sec or more It is considered a second generation X 25 in that it is more efficient
frame relay
A protocol for connecting computers on a WAN Frame Relay networks are in some cases being replaced by faster technologies, including ATM Back to Top
frame relay
An interface standard which defines a method of routing packets of data, or frames, in a wide area network It operates at the data-link layer, thereby saving the overhead of error recovery present in higher layer protocols and insuring greater throughput in the network See also: protocol, TCP/IP Protocol Suite
frame relay
Frame Relay is a network technology ideally suited to carrying traffic that is of bursty or sporadic in nature Network costs are reduced by having many Frame Relay customer sharing the same network capacity (and relying on them wanting to make use of the network at slightly different times)
frame relay
The emerging standard for high-speed data communications, offering users transmission speeds of 2 048 megabits per second and higher It allows faster speeds than the X 25 packet switching standard because it does away with elaborate error-correction and routing information Its main application is interconnecting local area networks
frame relay
A networking protocol, which means that unlike a point-to-point private line, there's a network switch in-between your location and to whomever you're connecting Actually, you get a private line to a node on the frame relay network, and the remote location gets a private line to a near-by frame relay node When you send traffic over your line, the network gets it to the remote location by routing it through the frame relay network Then the data is passed to the remote location's line and it has reached its destination
frame relay
At the data link layer in a wide area network (WAN), a protocol for transferring packets at speeds up to 1 544 Mbps, depending on the physical medium being used Frame Relay is designed for noise-free digital lines, and therefore omits the error correction facilities The result is increased bandwidth
frame relay
A high-speed packet switching protocol used in wide area networks (WANs) Frame Relay provides for a granular service up to a DS1 rates of 1 544 Mbps
frame relay
A high-speed packet switching protocol popular in networks, including WANs, LANs, and LAN-to-LAN connections across vast distances
frame relay
A fast packet switching protocol based on the LAPD protocol of ISDN that performs routing and transfer with less overhead processing than X 25
frame relay
A high-speed packet switching protocol used in wide area networks (WANs) Providing a granular service of up to DS3 speed (45 Mbps), it has become very popular for LAN to LAN connections across remote distances Many of the major carriers offer frame relay services
frame relay
A network access protocol for bursty data applications that is characterized by four important features: high transmission speed, low network delay, high connectivity and efficient bandwidth use
frame relay
A switching technology that uses packets Two of the strengths of Frame Relay are that the packets can have variable length frames and it is protocol independent
frame relay
A fast packet technology initially defined as an ISDN frame mode service Frame relay uses a minimal set of Data Link Layer procedures across the User-to-Network Interface (UNI), providing unacknowledged transfer of variable length frames between users Additional Layer 2 and 3 functions must be provided by the end-users The Layer 2 protocol uses LAPF-Core procedures The network discards any frame with bit errors Frame relay offerings today primarily offer permanent virtual circuit (PVC) services independent of ISDN Switched virtual circuit (SVC) services will use ISDN-like signaling for call control
frame relay
This ANSI/ITU-T-standard packet interface protocol has a few advantages over ISDN For one thing, you can purchase frame relay lines in increments between 56 kbps and 1 5 mbps (equivalent to a T1 connection) The protocol also has a flat-rate billing structure instead of a per-hour usage charge But frame relay is designed for data transfer only, so it's not well suited to videoconferencing or any other voice application Frame relay is sometimes confused with a leased line Both are used primarily to extend a local area network (LAN) between business branches However, a leased line is a dedicated line permanently connected between sites, and frame relay uses the telephone company's shared network on an as-needed basis
frame relay
A high-speed packet-switched data communications service, similar to X 25 Frame relay is a leading contender for LAN-to-LAN interconnect services, and is well suited to the bursty demands of LAN environments See also Permanent Virtual Circuit, Switched Virtual Circuit [Visit the Frame Relay Forum @ http: //www frforum com/ ] Fractional T1 A service in which a customer can use less than 24 channels on a T1 line without paying the cost of the entire line Front-End Processor (FEP) A communications computer associated with a host computer that manages the lines and routing of data through the network
frame relay
Standard packet-switched protocol for transmission of voice and data that creates "virtual" dedicated circuits These are less expensive than dedicated circuits
frame relay
A packet switching standard based on the older X 25 protocol that achieves greater speeds with fast, reliable networks It lowers overhead by reducing the accounting and checking procedures used in X 25
frame relay
High-speed packet switching technique used to interconnect LANs Capable of any payload up to 4096 bytes per packet Defined in ITU-T I 122 Typically used to build VPNs, particularly where guarantees of bandwidth are required In Interoute’s i-21 network, the QoS capabilities of MPLS are used instead of Frame Relay to guarantee bandwidth over the network as well as provide additional flexibility in service offerings
frame relay
A protocol to replace the x 25 packet switching protocol used in the past Frame Relay is a simplified version, owing to the vastly improved transmission facilities of today Much of the x 25 protocol's error checking, re-sync and recovery features are no longer needed, thus Frame Relay is much moer efficient, giving way to to less overhead (control) bytes and the resultant higher overall thruput
frame relay
Frame relay is a telecommunication service designed for cost-efficient data transmission for intermittent traffic between local area networks (LANs) and between end-points in a wide area network (WAN) Frame relay is based on the older X 25 packet-switching technology which was designed for transmitting analog data such as voice conversations Unlike X 25 which was designed for analog signals, frame relay is a fast-packet technology, which means that the protocol does not attempt to correct errors When an error is detected in a frame, it is simply "dropped " (thrown away) The end points are responsible for detecting and retransmitting dropped frames
frame relay
(Computers) standard for fast transmission of data using the "fast packet switching" method (in LAN or WAN networks)
frame relay
Frame Relay is a form of packet switching, but uses smaller packets and requires less error checking than the traditional forms of packet switching (NET)
relaid
laid again
relaid
of Relay
relayed
past of relay
relaying
The process of transferring packets across subnetworks including any necessary packet conversion
relaying
present participle of relay
relaying
A function of a layer by means of which a layer entity receives data from a corresponding entity and transmits it to another corresponding entity
relays
a race between teams; each member runs or swims part of the distance
relays
third-person singular of relay
relays
plural of relay
verb relay 3
relaid to lay something on the ground again because it was not done well enough before
relay

  Heceleme

  re·lay

  Türkçe nasıl söylenir

  riley

  Zıt anlamlılar

  check, hold on, keep

  Telaffuz

  /ˈrēˌlā/ /ˈriːˌleɪ/

  Etimoloji

  [ rE-"lA ] (noun.) 1659. From Middle English relai (“fresh team of dogs for a hunt”) (compare Middle English relaien (“to relay”)) from Middle French relai (“reserve pack of hounds”), from relaier (“to exchange tired animals for fresh”); literally, "to leave behind", from Old French relaier (“to leave behind”), from re- + laier (“to leave”), of Germanic origin--a conflation of Frankish *latjan (“to delay, hinder”) (from Proto-Germanic *latjan (“to delay, hinder, stall”) from Proto-Indo-European *le(i)d- (“to leave, leave behind”)) and Frankish *laibjan (“to leave”) (from Proto-Germanic *laibijanan (“to leave, cause to stay”) from Proto-Indo-European *leip- (“to remain, continue”)). Akin to Old English latian (“to delay, hesitate”) (from Old English latu (“a delay, a hindrance”)), Old English lǣfan (“to leave”). More at let, leave.

  Ortak Eşdizimliler

  relay on, relay planting

  Günün kelimesi

  verboten