razı olma

listen to the pronunciation of razı olma
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) accord
acquiescence
agreement
complying
(Ticaret) consent

I interpreted his silence as consent. - Sessizliğini razı olmasına yordum.

Tom will never consent to that. - Tom buna asla razı olmayacak.

compliance
contentment
{i} consenting
approval
acquiesce
razı olmak
consent
razı olmak
{f} comply

I'll be happy to comply. - Razı olmaktan mutlu olacağım.

razı olmak
{f} agree
razı olmak
to be willing to; to agree (to), consent (to)
razı olmak
submit
razı olmak
give in
razı olmak
go along with
razı olmak
assent to
razı olmak
agree to
razı olmak
concur with
razı olmak
consent to something
razı olmak
comply with something
razı olmak
accede to
razı olmak
reconcile oneself to
razı olmak
consent to
razı ol
{f} consenting
razı ol
accede
razı ol
{f} assent
razı ol
accede to
razı ol
settle for

Poppy seed muffins are her favorites, but there are days when she must settle for blueberry. - Haşhaş tohumlu çörekler onun gözdesidir, ama onun yaban mersinine razı olmak zorunda olduğu günler vardır.

I can't settle for this boring life. - Bu sıkıcı hayata razı olamam.

razı ol
consent to

Tom will never consent to that. - Tom buna asla razı olmayacak.

Next week I'll consent to be back to the dentist. - Gelecek hafta diş hekimine geri dönmeme razı olacağım.

razı olmak
accede
razı olmak
accept
razı olmak
settle for

Poppy seed muffins are her favorites, but there are days when she must settle for blueberry. - Haşhaş tohumlu çörekler onun gözdesidir, ama onun yaban mersinine razı olmak zorunda olduğu günler vardır.

razı olmak
lump
razı olmak
comply with
razı olmak
abide by
razı olmak
to settle
razı ol
{f} consent

He finally consented to our plan. - Sonunda planımıza razı oldu.

He consented to help the old lady. - Yaşlı bayana yardımcı olmaya razı oldu.

razı olmak
approve
razı olmak
to reconcile oneself to, to consent (to sth), to comply (with sth), to acquiesce, to accept, to accede (to sth), to agree (to), to assent (to)
razı olmak
fall with
razı olmak
assent
razı olmak
acquiesce
razı olmak
permit
razı olmak
cave
Türkçe - Türkçe

razı olma teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Razı olmak
mum olmak
Râzı olmak
(Osmanlı Dönemi) FEHCA'
razı olmak
Uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
razı olma