razı olma

listen to the pronunciation of razı olma
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) accord
acquiescence
agreement
complying
(Ticaret) consent

I interpreted his silence as consent. - Sessizliğini razı olmasına yordum.

Under no circumstances will I ever consent to such a travesty. - Hiçbir koşul altında böyle bir karikatüre asla razı olmayacağım.

contentment
{i} consenting
compliance
approval
acquiesce
razı olmak
consent
razı olmak
{f} comply

I'll be happy to comply. - Razı olmaktan mutlu olacağım.

razı olmak
{f} agree
razı olmak
to be willing to; to agree (to), consent (to)
razı olmak
reconcile oneself to
razı olmak
accede to
razı olmak
comply with something
razı olmak
concur with
razı olmak
agree to
razı olmak
assent to
razı olmak
go along with
razı olmak
give in
razı olmak
submit
razı olmak
consent to something
razı olmak
consent to
razı ol
settle for

Poppy seed muffins are her favorites, but there are days when she must settle for blueberry. - Haşhaş tohumlu çörekler onun gözdesidir, ama onun yaban mersinine razı olmak zorunda olduğu günler vardır.

Why settle for a Kia when you can clearly afford an Audi? - Bir Audi'ye paran rahat yeterken, bir Kia'ya neden razı olasın?

razı ol
{f} consenting
razı ol
accede
razı ol
consent to

Tom will never consent to that. - Tom buna asla razı olmayacak.

I doubt that Tom will consent to do that. - Tom'un bunu yapmaya razı olduğundan kuşku duyuyorum.

razı ol
{f} assent
razı ol
accede to
razı olmak
abide by
razı olmak
accede
razı olmak
accept
razı olmak
settle for

Poppy seed muffins are her favorites, but there are days when she must settle for blueberry. - Haşhaş tohumlu çörekler onun gözdesidir, ama onun yaban mersinine razı olmak zorunda olduğu günler vardır.

razı olmak
comply with
razı olmak
lump
razı olmak
to settle
razı ol
{f} consent

I interpreted his silence as consent. - Sessizliğini razı olmasına yordum.

She consented to take the blame. - Suçu üstlenmeye razı oldu.

razı olmak
fall with
razı olmak
approve
razı olmak
to reconcile oneself to, to consent (to sth), to comply (with sth), to acquiesce, to accept, to accede (to sth), to agree (to), to assent (to)
razı olmak
{f} assent
razı olmak
acquiesce
razı olmak
permit
razı olmak
cave
Türkçe - Türkçe

razı olma teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Razı olmak
mum olmak
Râzı olmak
(Osmanlı Dönemi) FEHCA'
razı olmak
Uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
razı olma