put visual elements into a pleasing and readable arrangement

listen to the pronunciation of put visual elements into a pleasing and readable arrangement
İngilizce - Türkçe

put visual elements into a pleasing and readable arrangement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

layout
{i} düzen

Enstrüman paneli, çok ergonomik bir düzene sahip. - The instrument panel has a very ergonomic layout.

Ben web sitemin düzenini değiştirdim. - I've changed my website's layout.

layout
plan/düzenleme
layout
{i} düzenleme
layout
(Bilgisayar) anahat düzeni
layout
tasarım
layout
(Bilgisayar) anahat
layout
(Bilgisayar,Matbaacılık, Basımcılık) yerleşim planı
layout
(Bilgisayar) yerleşim uluslararası
layout
yapı plan ya da çizimi
layout
kent
layout
bahçe
layout
/vb.yerlerin planlaması
layout
(Nükleer Bilimler) yerleşım planı
layout
{i} örtü
layout
argo ziyafet
layout
(isim) düzenleme, düzen, plan, örtü, kumar masası örtüsü
layout
plan,yerleştirme
layout
(Askeri) MONTAJ ŞEMASI, VAZİYET PLANI
layout
(İnşaat) genel plan, çizim
layout
düzen tasarım
İngilizce - İngilizce
layout
put visual elements into a pleasing and readable arrangement

  Heceleme

  put vi·su·al elements in·to a pleas·ing and rea·da·ble ar·range·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  pût vîjıwıl elımınts întı ı plizîng ınd ridıbıl ıreyncmınt

  Telaffuz

  /ˈpo͝ot ˈvəᴢʜəwəl ˈeləmənts əntə ə ˈplēzəɴɢ ənd ˈrēdəbəl ərˈānʤmənt/ /ˈpʊt ˈvɪʒəwəl ˈɛləmənts ɪntə ə ˈpliːzɪŋ ənd ˈriːdəbəl ɜrˈeɪnʤmənt/

  Günün kelimesi

  pandemic