paylaştırma

listen to the pronunciation of paylaştırma
Türkçe - İngilizce
allocation
sharing out
(Hukuk) disbursement
split up
allotment
apportionment
{i} partitioning
(Bilgisayar) partition
division
apportion
paylaştırmak
allot
paylaştırmak
split up
paylaştırmak
{f} apportion
paylaştırmak
allocate
paylaştırmak
{f} distribute
paylaştırmak
deal
isteme göre paylaştırma
(Bilgisayar) demand assignment
paylaştırmak
{f} split
paylaştırmak
divide
paylaştırmak
deal something out
paylaştırmak
portion
paylaştırmak
portion something out
paylaş
{f} shared

The children shared a pizza after school. - Çocuklar okuldan sonra bir pizzayı paylaştılar.

I shared my room with sysko. - Ben odamı sysko ile paylaştım.

paylaş
divvy up
paylaş
{f} sharing

Nakido is a file sharing platform. - Nakido bir dosya paylaşım platformudur.

We're sharing your work. - Biz işini paylaşıyoruz.

paylaş
{f} share

Eleanor though the daughter of a king and brought up in the greatest luxury determined to share misfortune with her husband. - Bir kralın kızı olarak düşünülen ve büyük lüks içinde yetiştirilen Eleanor kocasıyla bu tersliği paylaşmaya karar verdi.

The children shared a pizza after school. - Çocuklar okuldan sonra bir pizzayı paylaştılar.

paylaştırmak
share
paylaştırmak
carve
paylaştırmak
carve up
paylaştırmak
portion out
farkı paylaştırma
splitting
hepsini paylaştırma
(Bilgisayar) unshare all
müşterek rehberlik, paylaştırma ve hedefleme
(Askeri) joint guidance, apportionment, and targeting
paylaştırmak
share out
paylaştırmak
to portion sth out, to carve sth up, to deal sth out, to share, to divide, to apportion
paylaştırmak
mete out
paylaştırmak
to divide and distribute (something) in shares among (two or more people); to see that (something) is divided and distributed in shares among (two or more people)
paylaştırmak
sever
paylaştırmak
serve out
paylaştırmak
(Hukuk) to distribute
rehberlik, paylaştırma ve hedefleme kurulu
(Askeri) guidance, apportionment, and targeting board
Türkçe - Türkçe
Paylaştırmak işi
Paylaştırmak
parselletmek
paylaştırmak
Herkese kendi payına düşeni aldırmak veya vermek
paylaştırma