paylaştırma

listen to the pronunciation of paylaştırma
Türkçe - İngilizce
allocation
sharing out
(Hukuk) disbursement
split up
allotment
apportionment
{i} partitioning
(Bilgisayar) partition
division
apportion
paylaştırmak
allot
paylaştırmak
split up
paylaştırmak
{f} apportion
paylaştırmak
allocate
paylaştırmak
{f} distribute
paylaştırmak
deal
isteme göre paylaştırma
(Bilgisayar) demand assignment
paylaştırmak
{f} split
paylaştırmak
divide
paylaştırmak
deal something out
paylaştırmak
portion
paylaştırmak
portion something out
paylaş
{f} shared

I shared my room with sysko. - Ben odamı sysko ile paylaştım.

Tom, Mary and John shared the cost of the party. - Tom, Mary ve John Partinin maliyetini paylaştılar.

paylaş
divvy up
paylaş
{f} sharing

We're sharing your work. - Biz işini paylaşıyoruz.

I'm sharing my flat with my brother. - Apartman dairemi erkek kardeşimle paylaşıyorum.

paylaş
{f} share

The children shared a pizza after school. - Çocuklar okuldan sonra bir pizzayı paylaştılar.

Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me. - Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor.

paylaştırmak
share
paylaştırmak
carve
paylaştırmak
carve up
paylaştırmak
portion out
farkı paylaştırma
splitting
hepsini paylaştırma
(Bilgisayar) unshare all
müşterek rehberlik, paylaştırma ve hedefleme
(Askeri) joint guidance, apportionment, and targeting
paylaştırmak
share out
paylaştırmak
to portion sth out, to carve sth up, to deal sth out, to share, to divide, to apportion
paylaştırmak
mete out
paylaştırmak
to divide and distribute (something) in shares among (two or more people); to see that (something) is divided and distributed in shares among (two or more people)
paylaştırmak
sever
paylaştırmak
serve out
paylaştırmak
(Hukuk) to distribute
rehberlik, paylaştırma ve hedefleme kurulu
(Askeri) guidance, apportionment, and targeting board
Türkçe - Türkçe
Paylaştırmak işi
Paylaştırmak
parselletmek
paylaştırmak
Herkese kendi payına düşeni aldırmak veya vermek
paylaştırma