portion something out

listen to the pronunciation of portion something out
İngilizce - Türkçe
paylaştırmak
portion out
üleştirmek
portion out
paylaştırmak
portion out
bölüştürmek
portion out
dağıt
İngilizce - İngilizce

portion something out teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

portion out
To distribute something in portions or shares; to apportion or allot
portion out
give out as one's portion or share
portion something out

  Heceleme

  por·tion some·thing out

  Türkçe nasıl söylenir

  pôrşın sʌmthîng aut

  Telaffuz

  /ˈpôrsʜən ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈout/ /ˈpɔːrʃən ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt/

  Günün kelimesi

  tack