pasajlar

listen to the pronunciation of pasajlar
Türkçe - İngilizce
excerpts
pasaj
passage

Read the passage on page 22, please. - Sayfa 22 deki pasajı okuyun.

He read a passage from Shakespeare. - Shakespeare'den bir pasaj okudu.

pasaj
{i} excerpt
pasaj
pass

The teacher read a passage from the Bible to the class. - Öğretmen sınıfa İncil'den bir pasaj okudu.

Translate the passage word for word. - Pasajı kelimesi kelimesine çevir.

pasaj
run
pasaj
precinct
pasaj
pore
pasaj
arcade
pasaj
(Mimarlık) shopping arcade
pasaj
{i} passageway
pasaj
arcade, precinct; passage
pasaj
{i} alley
pasaj
gangway
pasaj
covered shopping arcade; (pedestrian) passageway lined with shops
pasaj
passage (from a piece of writing)
Türkçe - Türkçe

pasajlar teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

PASAJ
(Hukuk) Bölüm; parça; içinden yayaların geçtiği ve iki tarafında dükkanların bulunduğu yer
pasaj
Bir yazıdan, bir eserden alınan bölüm, parça: "Roman veya hikâyede güzel pasajlar hâlinde bizi sürükleyecek bu şiir ne yazık ki, bir hikâye içinde değil!"- S. F. Abasıyanık
pasaj
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı: "Yemeğini son günlerde oracıkta, pasaj içindeki Macar lokantasında yiyordu."- R. H. Karay
pasaj
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
pasaj
Bir yazıdan, bir eserden alınan bölüm, parça
pasajlar