overspread with shade; sheltered from the glare of light or sultry heat

listen to the pronunciation of overspread with shade; sheltered from the glare of light or sultry heat
İngilizce - Türkçe

overspread with shade; sheltered from the glare of light or sultry heat teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shady
gölgeli

Biz bir köpekten neler öğrenebiliriz? Sıcak günlerde bir sürü su içerler ve gölgeli bir ağacın altında uzanırlar. - What can we learn from a dog? On hot days, drink lots of water and lie under a shady tree.

Bu yer fotoğraf çekmek için çok gölgeli. - This place is too shady for taking photos.

shady
hilebaz
shady
üçkağıtçı
shady
kanunsuz
shady
güvenilmez
shady
üçkâğıtçı
shady
Şaibeli
shady
{s} gölgeli, gölgeler içinde
shady
şüpheli olarak
shady
entrika
shady
şüphelilik
shady
{s} şüpheli; kanunsuz, kanuna aykırı; üçkâğıtçı, hilebaz, sahtekâr: He's got a shady
shady
şüpheli/gölgeli
shady
shady dealings gizli ilişkiler
shady
(sıfat) gölgeli, gölge gibi, loş, karanlık, şüpheli, kötü, namussuz
shady
{s} loş
shady
{s} namussuz
shady
{s} gölge veren
shady
shadily göIgeli olarak
İngilizce - İngilizce
shady
overspread with shade; sheltered from the glare of light or sultry heat