üçkâğıtçı

listen to the pronunciation of üçkâğıtçı
Türkçe - İngilizce
{i} swindler

She must be a swindler. - O üçkağıtçı biri olmalı.

trickster
cardsharp who cheats people in a game of 'üçkâğıt'
swindler, double-dealer, con man
grifter
humbug
cardsharp who cheats people in a game of üçkâğıt
trickish
wangler
chiseler
cheat
confidence trickster
blackleg
tricky
tricksy
chiseller [Brit.]
knave
sharper
knavish
confidence man
conman, crook, swindler, trickster, confidence trickster, twister, fiddler, shark; devious, dodgy
guileful
twister
fake
shady
dodgy
devious
(Argo) hustler
charlatan
rogue
twister
fiddler
slick
rook
shark
crafty

The Germans are very crafty. - Almanlar çok üçkâğıtçı.

dodgy
devious
shady
foxy
double dealing
{i} chiseller
Türkçe - Türkçe
Yalancı, dolandırıcı, hileci, düzenci kimse: "Özellikle üçkâğıtçıları ve ispatlanmış suçlar işleyenleri aradı."- T. Buğra
Üçkâğıt oyunu oynatan kimse
Yalancı, dolandırıcı, hileci, düzenci kimse
üçkâğıtçı