orijinal(piyes)

listen to the pronunciation of orijinal(piyes)
Türkçe - İngilizce
{s} straight
orijinal (piyes)
straight
orijinal
original " özgün; unusual; original
orijinal
(an) original
orijinal
inventive
orijinal
original

The original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other. - Biri diğerinden çok daha canlı olduğundan, orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler.

What do you think of the original plan? - Orijinal plan hakkında ne düşünüyorsun?

orijinal
genunine
orijinal
unusual, different
orijinal
prototype
orijinal kimse
original
orijinal konyağınız var mı
Have you got an original cognac
orijinal kopya
master copy
orijinal nüsha
progenitor
orijinal olarak
originally

This story was originally written in French. - Bu hikaye orijinal olarak Fransızca yazıldı.

This poem was originally written in French. - Bu şiir, orijinal olarak Fransızca yazılmıştır.

orijinal olmayan
unoriginal
orijinal ses
original sound
Türkçe - Türkçe

orijinal(piyes) teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

orijinal
(sıfat, isim) Fabrikasınca yapılmış olan, taklit olmayan (araç ve gereç)
orijinal
Otantik
orijinal
(mecaz) Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan: "Ankara ikliminin en orijinal tarafını ısıda buluruz."- F. R. Atay.; "Zihnim boşaldıkça, Türkçenin güzelliklerini, orijinal cilvelerini düşünürüm."- B. Felek
orijinal
Özgün: "Teslim, bu orijinal isimli kadın, dayımın emektar aşçısıdır."- R. H. Karay
ORİJİNAL
(Osmanlı Dönemi) Değişik
ORİJİNAL
(Osmanlı Dönemi) Bir nümuneye göre olan
ORİJİNAL
(Osmanlı Dönemi) Nev'i şahsına mahsus, kendine mahsus
ORİJİNAL
(Osmanlı Dönemi) Vasıf ve keyfiyetleri cihetinden benzerlerinden ayrı ve üstün
ORİJİNAL
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir şeyin aslı. Tuhaf, garib hâli olan
orijinal
Fabrikasınca yapılmış olan, taklit olmayan (araç ve gereç)
orijinal
Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan
orijinal
Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan: "Ankara ikliminin en orijinal tarafını ısıda buluruz."- F. R. Atay
orijinal
Özgün
orijinal
Özgün: "Teslim, bu orijinal isimli kadın, dayımın emektar aşçısıdır."- R. H. Karay
orijinal(piyes)