order, regualrity, rule, manner

listen to the pronunciation of order, regualrity, rule, manner
İngilizce - Türkçe

order, regualrity, rule, manner teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

method
{i} usul
method
{i} yöntem

Senin İngilizce öğretme yöntemin saçmadır. - Your method of teaching English is absurd.

Bu iki yöntemden biri doğrudur. - One of these two methods is right.

method
metot

Bu gelmiş geçmiş en iyi metottur. - This is by far the best method.

Yeni metot ideal olmanın dışında bir şeydi. - The new method was anything but ideal.

method
yordam
method
metodik
method
racon
method
erkan
method
yol

Tarih yazmak, geçmişten kurtulmanın bir yoludur. - Writing up history is a method of getting rid of the past.

method
jüye
method
düzen

Tom düzenli olarak çalışır. - Tom works methodically.

Tom düzenli, değil mi? - Tom is methodical, isn't he?

method
tertip
method
{i} metod

Senin metodlarınla hiçbir şekilde aynı fikirde değilim. - I don't agree with your methods at all.

Mantık, yanlış sonuca inançla ulaşmanın sistematik bir metodudur. - Logic is a systematic method of coming to the wrong conclusion with confidence.

method
{i} tarz
İngilizce - İngilizce
{n} method
order, regualrity, rule, manner