one or the other (of two)

listen to the pronunciation of one or the other (of two)
İngilizce - Türkçe

one or the other (of two) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

either
her iki

Ben her iki kitabı okumadım. - I haven't read either book.

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

either
ya o ya bu. "Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor" , "Either he is talking or he is singing"
either
birinden biri
either
hiçbiri

Çocuklardan hiçbirini görmedim. - I didn't see either boy.

İkizlerin hiçbirini tanımıyorum. - I don't know either twin.

either
da
either
de değil

O, sporların düşkünü değildir, ben de değilim. - He is not fond of sports, and I am not either.

Ben buna karşı değilim ama bunun lehinde de değilim. - I'm not against it, but I'm not for it, either.

either
ya şu ya bu
either
(or ile) ya ...ya da
either
(olumsuz cümlelerde) de
either
iki

İki eski âşık arkadaş kalabiliyorsa, ya onlar hâlâ aşıktır ya da hiç olmadılar. - If two past lovers can remain friends, it's either because they are still in love, or they never were.

İkisinden biri gitmeli. - Either of the two must go.

either
ikisinden biri

Bu pulların ikisinden birini sana vereceğim. - I'll give you either of these stamps.

İkisinden biri gitmeli. - Either of the two must go.

either
herhangi biri

Çocuklardan herhangi birini görmedim. - I didn't see either boy.

Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum. - I don't like either of them.

either
de (değil)
either
conj. ya da
either
{s} (sıfat) ikisi de; her iki: "She doesn't like either one." , "İkisini de sevmiyor." , "On either side of him sat a cat." , "Her iki tarafında bir kedi oturdu."
either
{s} her bir

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
either this or that , ya bu yada o
either
(bağlaç) ya da, ne de
either
(İnşaat) den biri
İngilizce - İngilizce
either
one or the other (of two)