one of two

listen to the pronunciation of one of two
İngilizce - Türkçe
bir iki
either
her iki

Hakem her iki tarafı da desteklememelidir. - A referee should not favor either side.

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

either
ya o ya bu. "Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor" , "Either he is talking or he is singing"
either
birinden biri
either
hiçbiri

Şapkaların hiçbirinden hoşlanmıyorum. - I don't like either hat.

Onlardan hiçbirini tanımıyorum. - I don't know either of them.

either
da
either
de değil

Çirkin değilim ama güzel de değilim. - I'm not ugly, but I'm not pretty either.

Mary güzel değil, fakat çirkin de değil. - Mary's not pretty, but she isn't ugly, either.

either
ya şu ya bu
either
iki

Ray, Gary'nin hikayesini desteklemek istiyordu fakat polisler onların ikisininde gerçeği söylediklerine ikna olmamışlardı. - Ray was willing to corroborate Gary's story, but the police were still unconvinced that either of them were telling the truth.

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

either
(olumsuz cümlelerde) de
either
de (değil)
either
ikisinden biri

Bunların ikisinden birine sahip olabilirsiniz, fakat ikisine birden değil. - You can have either of these, but not both.

İkisinden biri gitmeli. - Either of the two must go.

either
(or ile) ya ...ya da
either
herhangi biri

Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum. - I don't like either of them.

İki kitaptan herhangi birini alabilirsin. - You may take either of the two books.

either
{s} her bir

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
{s} (sıfat) ikisi de; her iki: "She doesn't like either one." , "İkisini de sevmiyor." , "On either side of him sat a cat." , "Her iki tarafında bir kedi oturdu."
either
conj. ya da
either
either this or that , ya bu yada o
either
(bağlaç) ya da, ne de
either
(İnşaat) den biri
İngilizce - İngilizce
{s} either
one of two

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌn ıv tu

  Telaffuz

  /ˈhwən əv ˈto͞o/ /ˈhwʌn əv ˈtuː/

  Videolar

  ... And ' and what's at stake here is one of two things, either Candy ' this blows ...

  Günün kelimesi

  aposematic