one of two

listen to the pronunciation of one of two
Englisch - Türkisch
bir iki
either
her iki

Belgelerin yığınını eşit şekilde böl, ve onları birer birer odanın her iki tarafına koy. - Divide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

either
ya o ya bu. "Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor" , "Either he is talking or he is singing"
either
birinden biri
either
hiçbiri

İkizlerin hiçbirini tanımıyorum. - I don't know either twin.

Onlardan hiçbirini tanımıyorum. - I don't know either of them.

either
da
either
de değil

Bu benim değil. Benim de değil. - This isn't mine. It's not mine either.

Mary güzel değil, fakat çirkin de değil. - Mary's not pretty, but she isn't ugly, either.

either
ya şu ya bu
either
iki

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
(olumsuz cümlelerde) de
either
de (değil)
either
ikisinden biri

Bunların ikisinden birine sahip olabilirsiniz, fakat ikisine birden değil. - You can have either of these, but not both.

İkisinden biri gitmeli. - Either of the two must go.

either
(or ile) ya ...ya da
either
herhangi biri

Elmaların herhangi birini al. - Take either of the apples.

Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum. - I don't like either of them.

either
{s} her bir

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
{s} (sıfat) ikisi de; her iki: "She doesn't like either one." , "İkisini de sevmiyor." , "On either side of him sat a cat." , "Her iki tarafında bir kedi oturdu."
either
conj. ya da
either
either this or that , ya bu yada o
either
(bağlaç) ya da, ne de
either
(İnşaat) den biri
Englisch - Englisch
{s} either
one of two

  Türkische aussprache

  hwʌn ıv tu

  Aussprache

  /ˈhwən əv ˈto͞o/ /ˈhwʌn əv ˈtuː/

  Videos

  ... And ' and what's at stake here is one of two things, either Candy ' this blows ...

  Wort des Tages

  extramundane
Favoriten