olasılıksız

listen to the pronunciation of olasılıksız
Türkçe - İngilizce
Improbable
olası
{s} probable

It's possible, but not probable. - Bu mümkün, ama olası değildir.

It is probable that her first album will sell well. - Onun ilk albümünün iyi satacağı olasıdır.

olası
possible

It is possible that he has had an accident. - Bir kaza geçirmiş olması olasıdır.

Germany faced possible starvation. - Almanya olası bir açlıkla yüz yüze kaldı.

olası
{s} potential

Tom is a potential babysitter. - Tom olası bir bebek bakıcısıdır.

I know the potential consequences. - Ben olası sonuçları biliyorum.

olası
a priori
olası
likely

Traffic accidents are likely to occur on rainy days. - Trafik kazalarının yağışlı günlerde meydana gelmesi olasıdır.

Are we likely to arrive in time? - Zamanında varma olasılığımız var mı?

olası
contingent
olası
{s} plausible

Is it scientifically plausible? - Bilimsel olarak olası mı?

olası
subject
olası
feasible
olası
prospective

The company invited their prospective customers to the party. - Şirket, olası müşterilerini partiye davet etti.

olası
on the cards
olası
presumptive
olası
earthly
olası
allowable
olası
{s} like

Tom didn't think it was likely that Mary was still at home. - Tom Mary'nin hâlâ evde olduğunun olası olduğunu düşünmüyordu.

I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again. - Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum.

olası
be likely
olası
eventual
olası
incidental
olası
available
olası
contingently
olası
May he ...!: Kör olası. May he go blind!
olası
{s} liable
olası
in the air
olası
in the cards
olası
within the bounds of possibility
olası
probable, likely, possible, on the cards muhtemel, mümkün
olası
conceivable
olası
off

Experts have offered three possible explanations. - Uzmanlar üç olası açıklama teklif etti.

Life offers us millions of possibilities. - Binlerce olasılık bizi yeni bir hayata davet ediyor.

Türkçe - Türkçe

olasılıksız teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

olası
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
olası
Görünüşe göre olacağı sanılan
olasılıksız