olasılı

listen to the pronunciation of olasılı
Türkçe - İngilizce
likely
(something) which is based on probability or assumptions
probable, contingent ihtimali, muhtemel
contingent
moral
(Nükleer Bilimler) probabilistic
probable
olası
{s} probable

It is probable that her first album will sell well. - Onun ilk albümünün iyi satacağı olasıdır.

It's possible, but not probable. - Bu mümkün, ama olası değildir.

olası
possible

Germany faced possible starvation. - Almanya olası bir açlıkla yüz yüze kaldı.

It is possible that he has had an accident. - Bir kaza geçirmiş olması olasıdır.

olası
{s} potential

Tom is a potential babysitter. - Tom olası bir bebek bakıcısıdır.

I know the potential consequences. - Ben olası sonuçları biliyorum.

olası
a priori
olası
likely

Are we likely to arrive in time? - Zamanında varma olasılığımız var mı?

Tom didn't think it was likely that Mary was still at home. - Tom Mary'nin hâlâ evde olduğunun olası olduğunu düşünmüyordu.

olası
contingent
olası
{s} plausible

Is it scientifically plausible? - Bilimsel olarak olası mı?

olası
prospective

The company invited their prospective customers to the party. - Şirket, olası müşterilerini partiye davet etti.

olası
on the cards
olası
feasible
olası
presumptive
olası
allowable
olası
earthly
olası
subject
olası
{s} like

Tom asked Mary who she thought would be the most likely to win the race. - Tom Mary'ye büyük olasılıkla yarışı kimin kazanacağını düşündüğünü sordu.

Traffic accidents are likely to occur on rainy days. - Trafik kazalarının yağışlı günlerde meydana gelmesi olasıdır.

olası
be likely
olası
in the air
olası
eventual
olası
May he ...!: Kör olası. May he go blind!
olası
{s} incidental
olası
available
olası
contingently
olası
liable
olası
in the cards
olası
probable, likely, possible, on the cards muhtemel, mümkün
olası
within the bounds of possibility
olası
conceivable
olası
{s} off

Life offers us millions of possibilities. - Binlerce olasılık bizi yeni bir hayata davet ediyor.

Experts have offered three possible explanations. - Uzmanlar üç olası açıklama teklif etti.

olasılı