obvious; ostensible, pretended

listen to the pronunciation of obvious; ostensible, pretended
İngilizce - Türkçe

obvious; ostensible, pretended teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

apparent
görünür
apparent
{s} belli

Birinin parayı yanlışlıkla aldığı belliydi. - It was apparent that someone had taken the money by mistake.

Belli ki Tom Mary'den hoşlanmıyor. - Apparently, Tom doesn't like Mary.

apparent
{s} ortada
apparent
{s} görünüşte olan
apparent
kolay anlaşılır
apparent
zahir
apparent
vazıh
apparent
{s} anlaşılır
apparent
göze çarpan
apparent
gözle görünen
apparent
görünürdeki
apparent
bedihi
apparent
celi
apparent
açık

Onun seçimi kazanacağı açık. - It is apparent that he will win the election.

Söylediğimi anlamadığı açıktı. - It was apparent that he did not understand what I had said.

apparent
görünüşteki
apparent
kolaylıkla görülür
apparent
{s} açık, belli, aşikâr
apparent
(sıfat) belli, açık, aşikâr, ortada, bariz, besbelli, anlaşılır, görünüşte olan
İngilizce - İngilizce
{s} apparent
obvious; ostensible, pretended