noisy

listen to the pronunciation of noisy
İngilizce - Türkçe
gürültücü

Annem gürültücü olmamamı söyledi. - My mother told me not to be noisy.

Çok gürültücü olma, lütfen. - Don't be so noisy, please.

gürültülü

Konuşmayı böylesine gürültülü bir odada sürdüremeyiz. - We can not carry on conversation in such a noisy room.

Tom gürültülü şehirleri sevmiyor. - Tom dislikes noisy cities.

{s} sesli
şamatalı
noisiness gürültü
{s} yaygaracı
velveleci
{s} patırtılı
{s} göze batan
farfara
{s} rahatsız edici
noisily gürültülü olarak
şamatacı

O şamatacı ama yoksa çok kibar bir çocuk. - He is noisy, but otherwise a very nice boy.

noisy confusion
curcuna
noisy environment
gürültülü ortam
noisy measurement
(Bilgisayar) gürültülü ölçüm
noisy observation
(Bilgisayar,Teknik) gürültülü gözlem
noisy quarrel
arbede
noisy and disorderly
gürültülü ve düzensiz
noisy blacks
benekli siyahlık
noisy mirth; joviality
gürültülü neşe; neşe
noisy shouting or uproar
gürültülü bağırıyor ya da kargaşa
noisy clamor
bağırış çağırış
noisy laughter
kahkahalarla gülen
noisy measurement
gurultulu olcum
noisy observation
gurultulu gozlem
noisily
gürültüyle

Konuklar gidiş için hazırlandılar ve valizlerini gürültüyle paketlediler. - The guests prepared for their departure and packed their suitcases noisily.

noisily
gürültülü bir şekilde
noisily
(zarf) gürültüyle
noisily
gürültülü biçimde
busy and noisy
civcivli
clamorous
yaygaracı
noisily
tangır-tungur
noisily
patır kütür
noisily
gürültülü olarak
noisily
car car
noisiness
gürültücülük
to feast in a noisy and riotous manner
gürültülü ve sefih bir şekilde bayram
be too noisy
gürültü yapmak
be too noisy
gürültü etmek
clamorous
{s} gürültülü
clamorous
{s} patırtılı
clamorous
clamorously gürültüyle
clutch noisy
(Otomotiv) debriyaj gürültüsü
it's noisy
çok gürültülü
noisiness
gürültü
İngilizce - İngilizce
Full of noise
Making a noise, especially a loud sound; clamorous; vociferous; turbulent; boisterous; as, the noisy crowd
clamorous
{a} clamorous, turbulent, troublesome
Making a noise, esp. a loud sound; clamorous; vociferous; turbulent; boisterous; as, the noisy crowd
full of or characterized by loud and nonmusical sounds; "a noisy cafeteria"; "a small noisy dog
full of or characterized by loud and nonmusical sounds; "a noisy cafeteria"; "a small noisy dog"
{s} loud; bustling; clamorous
Making a noise, esp
a loud sound; clamorous; vociferous; turbulent; boisterous; as, the noisy crowd
disapproval If you describe someone as noisy, you are critical of them for trying to attract attention to their views by frequently and forcefully discussing them. the noisy and unpopular fringe groups that are attempting to change the culture of their society. = strident
A noisy place is full of a lot of loud or unpleasant noise. It's a noisy place with film clips showing constantly on one of the cafe's giant screens The baggage hall was crowded and noisy quiet, peaceful
A noisy person or thing makes a lot of loud or unpleasant noise. my noisy old typewriter His daughter was very active and noisy in the mornings. quiet + noisily noisi·ly The students on the grass bank cheered noisily She sat by the window, noisily gulping her morning coffee
uproarious
loudful
noisy person
one who creates a lot of noise, boisterous person, loud person
a noisy
{n} brawling
noisily
{a} in a noisy manner, troublesomely
noisiness
{n} loudness of sound, disturbance
noisier
comparative of noisy
noisiest
superlative of noisy
noisily
in a noisy manner; in such a way as to create a great deal of noise or sound
noisily
with much noise or loud and unpleasant sound; "he blew his nose noisily
noisily
with much noise or loud and unpleasant sound; "he blew his nose noisily"
noisily
loudly, boisterously
noisily
In a noisy manner
noisiness
characterized by loud and constant noise
noisiness
The state or quality of being noisy
noisiness
The quality or state of being noisy
noisiness
{i} loudness, din, racket
noisy