uproarious

listen to the pronunciation of uproarious
İngilizce - Türkçe
çok gülünç bir şekilde
{s} şamatalı
gürültülü

Tom gürültülü bir şekilde güldü. - Tom laughed uproariously.

eğlenceli/gürültülü
{s} kahkahaya boğan
uproariously gürültuyle
{s} şamatacı
{s} curcunalı
uproariousnessgürültü
noisy
{s} gürültücü

Onunla karşılaştırıldığında çok gürültücüydü. - Compared with him, she is very noisy.

Çok gürültücü olma, lütfen. - Don't be so noisy, please.

noisy
{s} gürültülü

Gürültülü sınıfta kendimi duyuramadım. - I couldn't make myself heard in the noisy class.

Konuşmayı böylesine gürültülü bir odada sürdüremeyiz. - We can not carry on conversation in such a noisy room.

noisy
{s} sesli
noisy
{s} göze batan
noisy
{s} rahatsız edici
noisy
{s} patırtılı
noisy
farfara
noisy
velveleci
noisy
şamatalı
noisy
{s} yaygaracı
noisy
noisiness gürültü
noisy
noisily gürültülü olarak
noisy
şamatacı

O şamatacı ama yoksa çok kibar bir çocuk. - He is noisy, but otherwise a very nice boy.

uproariously
gürültüyle
İngilizce - İngilizce
Characterized by loud, confused noise, or by noisy and uncontrollable laughter
noisy
Making, or accompanied by, uproar, or noise and tumult; as, uproarious merriment
When events or people are uproarious, they make people laugh in a very noisy way. He had spent several uproarious evenings at the Embassy Club The noise of talk and laughter was uproarious. + uproariously up·roari·ous·ly Bob laughed uproariously. an uproariously funny story. very noisy, because a lot of people are laughing or shouting
marked by loud, confused noise, or noisy and uncontrollable laughter
marked by or causing boisterous merriment or convulsive laughter; "hilarious broad comedy"; "a screaming farce"; "uproarious stories"
uncontrollably noisy
{s} turbulent, riotous, boisterous; hilarious
rowdydowdy
uproarious laughter
laughing wildly, rolling laughter
uproariously
in an uproarious manner
uproariously
in a hilarious manner; "hilariously funny"
uproariously
turbulently, riotously, boisterously; hilariously
uproarious