clamorous

listen to the pronunciation of clamorous
İngilizce - Türkçe
yaygaracı
patırtılı
gürültülü
clamorously gürültüyle
clamor
{i} yaygara

Onların hepsi paralarını geri almak için yaygara koparıyor. - They're all clamoring to get their money back.

noisy
{s} gürültücü

Annem gürültücü olmamamı söyledi. - My mother told me not to be noisy.

Öğretmen, gürültücü olduğu için sınıfını azarladı. - The teacher scolded her class for being noisy.

noisy
{s} gürültülü

Gürültülü sınıfta kendimi duyuramadım. - I couldn't make myself heard in the noisy class.

Çocuklara sessiz olmalarını söyledim, fakat onlar gürültülü olmaya devam ettiler. - I told the children to be quiet, but they just kept on being noisy.

clamor
{i} feryat
clamor
arbede
noisy
{s} sesli
clamor
{i} gürültü
clamor
gürültü etmek
noisy
şamatacı

O şamatacı ama yoksa çok kibar bir çocuk. - He is noisy, but otherwise a very nice boy.

noisy
noisily gürültülü olarak
noisy
şamatalı
noisy
farfara
noisy
{s} rahatsız edici
noisy
{s} göze batan
noisy
{s} patırtılı
noisy
velveleci
noisy
{s} yaygaracı
noisy
noisiness gürültü
clamor
(Kanun) iddia
clamor
(Kanun) dava
clamor
(Kanun) talep
clamor
bkz.clamour
clamor
{f} gürültü et
clamor
{i} haykırma
clamor
{f} haykırmak, feryat etmek, yaygara koparmak
clamor
{f} yaygara koparmak
clamor
{i} patırtı
clamor
{i} karışıklık
clamorously
gürültülü bir şekilde
İngilizce - İngilizce
noisy, loud
Of or pertaining to clamor
urgent in complaint or demand
{a} noisy, troublesome, importunate
If you describe people or their voices as clamorous, you mean they are talking loudly or shouting. the crowded, clamorous streets
conspicuously and offensively loud; given to vehement outcry; "blatant radios"; "a clamorous uproar"; "strident demands"; "a vociferous mob"
Speaking and repeating loud words; full of clamor; calling or demanding loudly or urgently; vociferous; noisy; bawling; loud; turbulent
{s} loud; demanding
noisy
clamor
To demand by outcry

Thousands of demonstrators clamoring the government's resignation were literally deafening, yet their cries fell in deaf ears.

clamor
A great outcry or vociferation; loud and continued shouting or exclamation
clamor
To cry out and/or demand

Anyone who tastes our food seems to clamor for more.

clamor
To influence by outcry

His many supporters successfully clamor his election without a formal vote.

clamor
To silence
clamor
A continued public expression, often of dissatisfaction or discontent; a popular outcry
clamor
To become noisy insistently

After a confused murmur the audience soon clamored.

clamor
{i} shout; shouting; loud noise; mass outcry
clamor
{n} a great noise, cry, outcry
clamor
{v} to complain, make a noise, cry out
clamor
utter or proclaim insistently and noisily; "The delegates clamored their disappointment"
clamor
Any loud and continued noise
clamor
make loud demands; "he clamored for justice and tolerance"
clamor
To utter loud sounds or outcries; to vociferate; to complain; to make importunate demands
clamor
compel someone to do something by insistent clamoring; "They clamored the mayor into building a new park"
clamor
To utter loudly or repeatedly; to shout
clamor
compel someone to do something by insistent clamoring; "They clamored the mayor into building a new park
clamor
To stun with noise
clamor
loud and persistent outcry from many people; "he ignored the clamor of the crowd"
clamor
a loud harsh or strident noise
clamor
{f} shout; demand loudly
clamor
To cry out or demand
clamor
To salute loudly
clamor
A continued expression of dissatisfaction or discontent; a popular outcry
clamor
loud and persistent outcry from many people; "he ignored the clamor of the crowd" make loud demands; "he clamored for justice and tolerance" utter or proclaim insistently and noisily; "The delegates clamored their disappointment" compel someone to do something by insistent clamoring; "They clamored the mayor into building a new park
clamorously
in manner that attracts attention; "obstreperously, he demanded to get service"
clamorously
noisily, vociferously, loudly, boisterously
clamorously
In a clamorous manner
clamorous