night and day

listen to the pronunciation of night and day
İngilizce - Türkçe
gece gündüz

Mary beni gece gündüz izledi. - Mary followed me night and day.

Babam gece gündüz çok çalıştı. - My father worked hard night and day.

her zaman
hep
sürekli
durmadan
hiç durmadan
day and night
gece gündüz

Gece gündüz onu düşünüyorum. - I think of her day and night.

O, gece gündüz çalışır. - He studies day and night.

day and night
akşam sabah
day and night
sabah akşam
day and night combat
(Askeri) Gündüz ve gece muharebesi
night and day