day and night

listen to the pronunciation of day and night
İngilizce - Türkçe
gece gündüz

Gece gündüz çok çalışmak zorundaydı. - He had to work hard day and night.

Gece gündüz piyano çalışıyor. - She's practicing the piano day and night.

akşam sabah
sabah akşam
hiç durmadan
day and night combat
(Askeri) Gündüz ve gece muharebesi
day-and-night
(Konuşma Dili) biteviye
night and day
gece gündüz

Mary beni gece gündüz izledi. - Mary followed me night and day.

Babam gece gündüz çok çalıştı. - My father worked hard night and day.

night and day
her zaman
night and day
sürekli
night and day
hep
night and day
durmadan
day and night