neşeyle

listen to the pronunciation of neşeyle
Türkçe - İngilizce
sprightly
cock-a-hoop
genially
jauntily
gaily
cheery
joyfully, gaily
in high spirits

He came home in high spirits. - O, neşeyle eve geldi.

merrily

Little birds are singing merrily in the trees. - Kuşlar ağaçlarda neşeyle ötüyorlar.

Many little red birds always sing merrily in the trees. - Bir sürü küçük kırmızı kuş her zaman ağaçlarda neşeyle şarkı söylüyor.

cheerfully

She greeted him cheerfully. - O, onu neşeyle selamladı.

We talked cheerfully over a cup of coffee. - Bir fincan kahve içerken neşeyle sohbet ettik.

blithely
joyfully
happily
sportive
jovially
jocundly
lightly
neşe
{i} mirth
neşe
joy

She was young, pure, joyful and naive. - O, genç, saf, neşeli ve toydu.

It is easier to sympathize with sorrow than to sympathize with joy. - Üzüntüyü paylaşmak neşeyi paylaşmaktan daha kolaydır.

neşe
cheer

He is always cheerful and smiling. - O her zaman neşeli ve güler yüzlüdür.

Cheer up! I'm sure we'll be saved. - Neşelen! Bizi kurtaracaklarından eminim.

neşe
{i} glee
neşe
bliss
neşe
smile

The child captivates everyone with his sunny smile. - Çocuk neşeli gülüşüyle herkesi cezbediyor.

neşe
fun

He amused us with a funny story. - O, komik bir hikaye ile bizi neşelendirdi.

neşe
(Konuşma Dili) animal spirits
neşe
euphoria
neşe
gayety
neşe
radiance
neşe
gayness
neşe
gratification
neşe
blitheness
neşe
friskiness
neşe
merriment
neşe
jollity
neşe
lift
neşe
frolic
neşe
sprightliness
neşe
cheeriness
neşe
blit
Neşe
(isim) Merriment, joy
neşe
{i} sunshine
neşe
sprightly
neşe
gladness
neşe
rejoicing
neşe
jocundity
neşe
rollick
neşe
{i} cheerfulness
neşe
hilarity
neşe
gaiety
neşe
{i} humour
neşe
{i} joviality
neşe
{i} spirit

Tom is in great spirits. - Tom'un neşesi yerinde.

The defeat didn't dampen his spirits. - Yenilgi, onun neşesini kaçırmadı.

neşe
vivacity
neşe
pleasantry
neşe
merriness
neşe
{i} humor

We'd better humor Tom. - Tom'u neşelendirsek iyi olur.

neşe
exhilaration
neşe
humour [Brit.]
neşe
{i} buoyancy
neşe
jolliness
neşe
esprit
neşe
{i} brightness
neşe
joy, gaiety, merriment, mirth
neşe
{i} raciness
neşe
gimp
Türkçe - Türkçe

neşeyle teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

neşe
Üzüntülü olmamaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret
neşe
Hafif sarhoşluk, çakırkeyf olma
neşe
Üzüntülü olmamaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret: "Zaferin bütün neşesi bu ihtiyarda idi."- F. R. Atay
neşe
Hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma
neşe
Dışa vuran sevinç
neşeyle