nasty, cruel, unfriendly, inconsiderate

listen to the pronunciation of nasty, cruel, unfriendly, inconsiderate
İngilizce - Türkçe

nasty, cruel, unfriendly, inconsiderate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unkind
{s} nezaketsiz

Tom'un nezaketsiz olduğunu mu düşünüyorsun? - Do you think Tom is unkind?

Sanırım Tom nezaketsiz. - I think Tom is unkind.

unkind
zalim
unkind
sert
unkind
kırıcı

Arkadaşlarınıza karşı kırıcı olmayın. - Don't be unkind to your friends.

unkind
kaba

Bazı kişiler kibardı ve diğerleri kabaydı. - Some people were kind and others were unkind.

Tom Mary'ye karşı kabaydı. - Tom was unkind to Mary.

unkind
düşüncesiz
unkind
{s} insafsız
unkind
şefkatsiz
unkind
şefkatsizce
unkind
{s} düşmanca
unkind
hatır kıran
unkind
unkindnessşefkatsizlik
unkind
{s} kırıcı, incitici, sert: unkind words kırıcı sözler. unkind treatment sert davranış
unkind
unkindlysertçe
İngilizce - İngilizce
{s} unkind
nasty, cruel, unfriendly, inconsiderate