düşmanca

listen to the pronunciation of düşmanca
Türkçe - İngilizce
hostile

This submarine can operate in the most hostile conditions on the planet. - Bu denizaltı gezegendeki en düşmanca koşullarda çalışabilir.

It's a hostile environment. - Bu düşmanca bir ortam.

hostile, antagonistic; antagonistically
unfriendly

He looked unfriendly at first. - O, önce düşmanca baktı.

I dislike her unfriendly attitude. - Onun düşmanca tutumunu sevmiyorum.

unkind
in a hostile manner
like an enemy
virulent
inhospitably
virulently
hostilely
düşmanca bakmak
look daggers at smb
düşmanca bakış
glare
W-günü harp için hazırlanmak üzere alınan düşmanca bir karardır
(Askeri) declared by the NCA, W-day is associated with an adversary decision to prepare for war - NCA tarafından ilan edilir
Türkçe - Türkçe
Düşman gibi, düşmana yakışır biçimde
Düşman gibi, düşmana yakışır
antagonist
ant
düşmanca