öğretmen

listen to the pronunciation of öğretmen
Türkçe - İngilizce
teacher

Are you a teacher? Yes, I am. - Siz bir öğretmen misiniz? Evet, ben bir öğretmenim.

I know that you're a teacher. - Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum.

instructor

I've been a ski instructor for three years. - Üç yıldır bir kayak öğretmeniyim.

She's a yoga instructor. - O bir yoga öğretmenidir.

schoolteacher

You are a schoolteacher, aren't you? - Sen bir öğretmensin, değil mi?

My mom was a schoolteacher. - Annem bir öğretmendi.

schoolmarm
master

The dog knew its master. - Köpek öğretmenini tanıyordu.

Newton became Warden of the Royal Mint in 1696. He became Master of the Royal Mint in 1699. - 1696'da Newton darphane müdürü oldu. 1699'da darphane öğretmeni oldu.

(bayan) instructress
indoctrinator
schoolma'am
(kadın) preceptress
mistress
preceptor
teacher; instructor; tutor; schoolmaster, master; schoolmistress; professor
dominie
schoolmistress
schoolmaster
beak
don

Don't hesitate to ask your teacher a question. - Öğretmenine soru sormaya çekinme.

It's very unlikely that the teacher will believe Tom's excuse for not having his homework done on time. - Öğretmenin ev ödevini zamanında yapmadığı için Tom'un özrünü kabul etmesi çok zayıf bir olasılıktır.

educationist
school teacher
professor

This dictionary is a good learning tool for both students and professors. - Bu sözlük hem öğrenciler hem de öğretmenler için iyi bir öğrenme aracıdır.

What's her professor's name? - Onun öğretmeninin adı nedir?

educate
governess
kadın öğretmen
mistress
özel öğretmen
tutor

I've hired a private tutor to help me practice my German conversation. - Ben benim Alman konuşmamı pratik etmeme yardım etmesi için özel öğretmen tuttum.

I don't need a tutor! - Bir özel öğretmene ihtiyacım yok!

öğretmen evi
Teachers house
öğretmen okulu
teachers college
öğretmen okulu
teacher's training school
öğretmen okulu
normal school
öğretmen okulu
teachers' training school
öğrenci öğretmen
pupil
anadolu öğretmen lisesi
(Eğitim) anatolian teacher high school
bayan öğretmen
mistress
geçici öğretmen
temporary teachers
öğretmenler
teachers

All our teachers were young and loved teaching. - Tüm öğretmenler gençtiler ve öğretmeyi sevdiler.

Tom always stays at school as late as the teachers allow him to. - Tom her zaman öğretmenler kendisine izin verdiği sürece geç saatlere kadar okulda kalır.

bayan öğretmen
schoolmistress
bayan öğretmen
schoolma'am
bayan öğretmen
schoolmarm
danışman öğretmen
advisor
danışman öğretmen
adviser
ebeveyn-öğretmen ilişkileri
parent-teacher relationships
erkek öğretmen
schoolmaster
erkek öğretmen
master
kadın öğretmen
preceptress
pilot öğretmen
pilot instructor
rehber öğretmen
guidance counselor
rehber öğretmen
guidance counselor, teacher who advises students about their personal problems
stajyer öğretmen
student teacher
ulusal öğretmen sınavları
national teacher examinations
vekil öğretmen
substitute teacher
yardımcı öğretmen
usher
yatılı öğretmen
residential master
özel öğretmen
private teacher, tutor, coach
özel öğretmen
(bayan) tutoress
öğretmen okulu
training college
Türkçe - Türkçe
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım bazen."- Y. Z. Ortaç
hoca

Hocasının adı neymiş? - Öğretmeninin ismi ne?

muallim
öğretmen evi
Öğretmenlerin barınma, yemek ve eğlence ihtiyacını karşılamak üzere yapılmış bina
rehber öğretmen
Öğrencilerin özel durumlarıyla yakından ilgilenen ve öğrenciye, zorluklar karşısında yardımcı olan öğretmen
öğretmen