motion of a body around an axis external to the body

listen to the pronunciation of motion of a body around an axis external to the body
İngilizce - Türkçe

motion of a body around an axis external to the body teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

revolution
devrim

Devrim konseyi strateji planlamak için toplandı. - The revolutionary council met to plan strategy.

Devrimden sonra, Fransa bir cumhuriyet oldu. - After the revolution, France became a republic.

revolution
{i} ihtilal

Hükümet, ihtilalle devrildi. - The government was overthrown in a revolutionary coup.

revolution
bir gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
dönü
revolution
dönüm
revolution
tur
revolution
devir
revolution
devir süresi
revolution
revol
revolution
{i} gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
{i} köklü değişiklik
revolution
hal ve kıyafetlerin değişmesi
revolution
fikir devrimi
revolution
devre
revolution
(isim) devir, devrim, ihtilal, deveran, köklü değişiklik, gezegenin güneş etrafında dönmesi
İngilizce - İngilizce
revolution
motion of a body around an axis external to the body

  Heceleme

  mo·tion of a bo·dy a·round an ax·is ex·ter·nal to the bo·dy

  Türkçe nasıl söylenir

  mōşın ıv ı bädi ıraun ın äksıs îkstırnıl tı dhi bädi

  Telaffuz

  /ˈmōsʜən əv ə ˈbädē ərˈoun ən ˈaksəs əkˈstərnəl tə ᴛʜē ˈbädē/ /ˈmoʊʃən əv ə ˈbɑːdiː ɜrˈaʊn ən ˈæksəs ɪkˈstɜrnəl tə ðiː ˈbɑːdiː/

  Günün kelimesi

  logogram