money advanced, a pledge, seriousness

listen to the pronunciation of money advanced, a pledge, seriousness
İngilizce - Türkçe

money advanced, a pledge, seriousness teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

earnest
{s} ağırbaşlı
earnest
{s} ciddi

O ciddi olarak çalışmaya başladı. - He started to study in earnest.

Onun diğer talibinin olduğunu öğrendiğinde, ciddi olarak ona kur yapmaya başladı. - He began courting her in earnest when he found out that she had another suitor.

earnest
{s} samimi

O çok samimi bir kişi. - He is a very earnest person.

En samimi talebime rağmen, benimle konuşmayı reddettiler. - They refused to talk to me in spite of my earnest request.

earnest
kaparo
earnest
pey akçesi
earnest
samimiyetle
earnest
azimli
earnest
kararlı
earnest
ciddiyet

Ciddiyetle yüzüğünü aradı. - She looked for her ring earnestly.

earnest
{s} gerçek
earnest
{s} hevesli
earnest
{s} çalışkan

O çalışkan bir öğrenci. - She is an earnest student.

earnest
{s} içten
earnest
işaret/avans/ciddiyet
İngilizce - İngilizce
{n} earnest
money advanced, a pledge, seriousness