öylelikle

listen to the pronunciation of öylelikle
Türkçe - İngilizce
And that's how .../And thus
thereby
Türkçe - Türkçe
O yoldan, o biçimde, sonunda, öylece
öylece
öylelikle