mask

listen to the pronunciation of mask
İngilizce - Türkçe
maskelemek
{i} maske

Maskeler sarı kum tozunu,polenlerden dahada küçük,ne kadar iyi engelleyebilir?Sanırım o polenden oldukça daha fazla bir baş belasıdır. - Just how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.

Tom bir maske ve bir şnorkel aldı böylece o arkadaşlarıyla birlikte şnorkelle yüzmeye gidebildi. - Tom bought a mask and a snorkel so he could go snorkeling with his friends.

maske ile örtmek
alalamak
maskeleme

Mary duygularını maskelemede iyi değildir. - Mary is not good at masking her emotions.

Tom maskeleme bandı rulosunu Mary'ye uzattı. - Tom handed Mary the roll of masking tape.

{f} maskele

Maskeler sarı kum tozunu,polenlerden dahada küçük,ne kadar iyi engelleyebilir?Sanırım o polenden oldukça daha fazla bir baş belasıdır. - Just how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.

Kayak maskeleri takan iki kişi bankaya girdi. - Two men wearing ski masks entered the bank.

saklamak
yüz kalıbı
maske takmak
örtü
gizlemek

Tom kimliğini gizlemek için bir maske takıyordu. - Tom was wearing a mask to conceal his identity.

{i} kamuflaj
yüz k
maskeleme,v.maskele: n.maske
{i} maskeli kimse
köpek veya tilki başı
{i} alçı yüz kalıbı
bir bataryayı veya askeri harekâtı düşman gözünden saklamak için yapılan çeşitli tertipler
(Tıp) Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı
{f} kamufle etmek
alalama
death mask ölünün alçıdan yapıl mış yüz
(Askeri) GAZ MASKESİ: Bak. "gaz mask"
mask
mask bit
maske biti
mask of pregnancy
gebelik maskesi
mask register
maske yazmacı
mask off
maske
mask a movement
(Askeri) Bir hareketi gizlemek, kamufle etmek
mask clearing
gözlük temizleme
mask length
(Bilgisayar) maske uzunluğu
mask only
(Çevre) yalnızca maske
mask register
(Bilgisayar,Teknik) maskeleme yazmacı
mask type
(Bilgisayar) maske türü
filter mask
(Çevre) filtreli
input mask
(Bilgisayar) giriş maskesi
interrupt mask
(Bilgisayar) işkesme maskesi
network mask
(Bilgisayar) ağ maskesi
put a mask on
maske takmak
shadow mask
maske
snow mask
kar maskesi
source mask
(Bilgisayar) kaynak maskesi
colour television mask
renkli televizyon maskesi
death mask
ölmüş bir adamın yüzünden alçı ile alınmış maske
dust mask
toz maskesi
dust mask
toz yüzlüğü
eye mask
göz maskesi
fencer mask
eskrim maskesi
gas mask
gaz maskesi

Tom gaz maskesini çıkardı. - Tom took off his gas mask.

Polisler gaz maskesi ve kask giydi. - The policemen wore gas masks and helmets.

interrupt mask
kesinti örtme
life mask
oksijen maskesi
masked
{f} maskele
masker
maskeli kimse
masking
{f} maskele

Tom maskeleme bandı rulosunu Mary'ye uzattı. - Tom handed Mary the roll of masking tape.

Mary duygularını maskelemede iyi değildir. - Mary is not good at masking her emotions.

oxygen mask
oksijen maskesi
put a mask on
maske tak
ski mask
kayak maskesi
cold weather mask
Soğuk havalarda maske
death mask
olmuş bir adamın yüzünden alçı ile alınm
facelift mask
(Kozmetik) Güzellik maskesi
facial mask
Kozmetik yüz maskesi
film gate mask
pencere örtüsü
goalie mask
Buz hokeyinde kalecinin giydiği maske
masked
maskeli

Leyla'nın masum görünümü onun gerçek doğasını maskeliyordu. - Layla's innocent looks masked her true nature.

Sami bir grup maskeli adam tarafından saldırıya uğradı. - Sami was attacked by a group of masked men.

masked
maskelenmiş
masking
(Mühendislik) maskeleme

Mary duygularını maskelemede iyi değildir. - Mary is not good at masking her emotions.

Tom maskeleme bandı rulosunu Mary'ye uzattı. - Tom handed Mary the roll of masking tape.

masking
maskeleyerek
nonrebreather mask
acil tıbbi müdahalelerde oksijen terapisi için kullanılan bir soluma cihazı
protective head mask
koruyucu kafa maskı
respirator mask
solunum maskesi
search mask
arama maskesi
shadow mask
maske, delikli maske, maskeleme tabakası, elek
sleep mask
Uyku maskesi, uyurken gözleri kapatacak şekilde tasarlanmış, yumuşak kumaştan göz bandı
surgical mask
Ameliyat maskesi, tıbbî maske, hastanelerde doktor ve hastaların kullandığı maske
tear the mask off
off maske gözyaşı
welding mask
Kaynak maskesi
wire mask
tel maske
access mask
erişim maskesi
breathing mask
soluk alma maskesi
dog gas mask
(Askeri) KÖPEK GAZ MASKESİ: Köpekleri gazlardan korumak için kullanılan maske. Bak. "gas mask"
face mask
(Otomotiv) yüzey maskesi
file mask
(Bilgisayar,Teknik) kütük maskeleme
file mask
(Bilgisayar,Teknik) dosya maskeleme
gas mask
(Askeri) GAZ MASKESİ: Başlık, süzgeç ve mahfazadan ibaret ve gazlara karşı canlıları korumak için kullanılan teçhizat. Gaz maskesi, teneffüs edilen havadaki maddeleri, süzerek veya emerek, zararsız hale getirir. Bak. "protective gas mask"
gas mask disinfectant
(Askeri) MASKE TEMİZLEME MADDESİ: Gaz maskesinin muhtelif kısımlarını dezenfekte etmek için kullanılan ve insana zarar vermeyen, mikrop öldürücü bir madde
gas mask repair kit
(Askeri) MASKE TAMİR KUTUSU: Gaz maskesinin başlıklarında ve hortum kısmında geçici tamir yapmak için kullanılan ve içinde lastik yapıştırıcı madde ve şeritler bulunan, ufak tüp şeklinde kutu
gas mask repair tool set
(Askeri) MASKE TAMİR TAKIMI: Maskeler üzerinde yetki verilen tamirleri yapmak için kullanılan aletler (yedek parçalar hariç)
head wounds gas mask
(Askeri) AĞIZ-BURUN GAZ MASKESİ: Başından yaralı olanlara mahsus ve yalnız ağız ve burnu örten gaz maskesi. Bak. "gaz mask"
horse gas mask
(Askeri) at gaz maskesi
horse gas mask
(Askeri) AT GAZ MASKESİ: At, katır ve diğer buna benzer hayvanları harp gazlarına karşı korumak için kullanılan gaz maskesi. Bak. "gas mask"
ip mask
(Bilgisayar) ip maskesi
masked
{s} gizli

Leyla'nın masum görünümü onun gerçek doğasını gizliyordu. - Layla's innocent looks masked her true nature.

masked
{s} örtülü
masker
(isim) maskeli kimse
masking
(Askeri) MASKELEME: Elektronik harpte, özel bir elektromanyetik radyasyonun, kaynak ve/veya amacının saklanması maksadıyla ilave göndericilerin kullanılması
military mask
(Çevre) askeri amaçlı maske
moss mask
yosun maskesi
optical gas mask
(Askeri) OPTİK GAZ MASKESİ: Ses naklini ve optik aletlerin kullanılmasını temin edecek özel diyaframlı bir başlığı bulunan gaz maskesi. Ayrıca bakınız: "gas mask"
oxygen mask
(Askeri) OKSİJEN MASKESİ: Havacıların yüksek irtifalarda solunumlarını kolaylaştırmak için gerekli oksijen almalarını mümkün kılan ve genel olarak lastikten yapılan maske
protective mask
(Askeri) (FIELD) KORUYUCU MASKE (SAHRA): Süzgeç elemanları kendinden veya takılı vaziyette bir başlık ve bir mahfazadan ibaret şahsi koruma teçhizatı. Maske; takanı, toksik harp gazlarının perdeleme sislerinin biyolojik harp maddelerinin ve radyoaktif toz zerrelerinin, solunum yolu ile vücuda girmesine karşı korur. Buna eskiden (gas mask) denirdi
put on a mask
maske takmak
respiratory mask
(Kimya,Endüstri) solunum maskesi
rift swim mask
deniz gözlüğü
service gas mask
(Askeri) MUHAREBE GAZ MASKESİ: Seferde toksik gazlara karşı kullanılmak üzere ordu personeline verilen çeşitli standart gaz maskelerinden herhangi biri. Bak. "gas mask" ve "protective mask"
shadow mask tube
maskeli tüp
shadow mask tube
maskeli resim tüpü
silicone rubber mask
(Çevre) silikon-kauçuk maske
smoke mask
duman maskesi
special gas mask
(Askeri) ÖZEL GAZ MASKESİ: Özel süzgeçler vasıtasıyla personeli amonyak, yağ ve asit buharlarına karşı koruyan gaz maskesi. Bak. "gas mask"
special gas mask
(Askeri) özel gaz maskesi
special purpose mask
(Askeri) ÖZEL MAKSAT MASKESİ: Özel maksat makse süzgeçleri, vasıtasıyla personeli amonyak, yağ ve asit buharları gibi endüstri gazlarına karşı koruyan maske
status mask
(Bilgisayar) durum maskesi
subnet mask
Alt Ağ Maskesi
throw off one's mask
maskesini atmak
throw off one's mask
maskesini atmak, gerçek yüzünü açığa vurmak
trace mask
(Bilgisayar) iz maskesi
training mask
(Çevre) tatbikat maskesi
training mask
(Askeri) eğitim gaz maskesi
training mask
(Askeri) EĞİTİM GAZ MASKESİ: Genellikle hortumu bulunmayan ve yalnız eğitimde kullanılan hafif gaz maskesi
user's mask
(Bilgisayar) kullanıcı maskesi
vacuum mask
vacuum bottle
viewing mask
(Nükleer Bilimler) inceleme maskesi
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Muhkem, sağlam. Müe: Maske
Kiyafet değiştirmiş konukların, ev sahiplerine armağanlar verip ardından törensel dans yaptıkları eğlence
Bir kimsenin, özellikle de yeni ölmüş bir kimsenin yüzünden çıkarılan ve gerektiğinde çoğaltılan kalıp
Genellikle ölünün yüzüne uygulanarak elde edilen yüz kalıbı
Yüz kalıbı
İngilizce - İngilizce
That which disguises; a pretext or subterfuge
To take part as a masker in a masquerade - Cavendish
The lower lip of the larva of a dragon fly, modified so as to form a prehensile organ
A grotesque head or face, used to adorn keystones and other prominent parts, to spout water in fountains, and the like; -- called also mascaron
A screen for a battery
A pattern of bits used in bitwise operations; bitmask
A two-color (black and white) bitmap generated from an image, used to create transparency in the image
A festive entertainment of dancing or other diversions, where all wear masks; a masquerade; hence, a revel; a frolic; a delusive show - Francis Bacon

This thought might lead me through the world's vain mask.

The ceremonial objects used in Puebloan kachina cults that resemble Euro-American masks. (The term is objected as an appropriate translation by Puebloan peoples as it emphasizes imitation but ignores power and representational intent.)
To wear a mask; to be disguised in any way - Shakespeare
To cover or keep in check

to mask a body of troops or a fortess by a superior force, while some hostile evolution is being carried out.

A cover, or partial cover, for the face, used for disguise or protection

a dancer's mask; a fencer's mask; a ball player's mask.

To conceal; also, to intervene in the line of
To cover, as the face, by way of concealment or defense against injury; to conceal with a mask or visor

They must all be masked and vizarded.

To disguise; to cover; to hide

Masking the business from the common eye.

In a permanent fortification, a redoubt which protects the caponiere
A dramatic performance, formerly in vogue, in which the actors wore masks and represented mythical or allegorical characters
{n} a disguise, cover, conceal, revel
put a mask on or cover with a mask; "Mask the children for Halloween"
shield from light cover with a sauce; "mask the meat
activity that tries to conceal something; "no mask could conceal his ignorance"; "they moved in under a mask of friendship" a covering to disguise or conceal the face a protective covering worn over the face put a mask on or cover with a mask; "Mask the children for Halloween" shield from light cover with a sauce; "mask the meat
A mask is a piece of cloth or other material, which you wear over your face so that people cannot see who you are, or so that you look like someone or something else. The gunman, whose mask had slipped, fled. actors wearing masks
(1) In color separation photography, an intermediate photographic negative or positive used in color correction (2) In offset lithography, opaque material used to protect open or selected areas of printing plates during exposure to top
A mask is the standard operating system built into the microchip's ROM or EEPROM which enables cards to operate and be read on a system
A grotesque head or face, used to adorn keystones and other prominent parts, to spout water in fountains, and the like; called also mascaron
A device for delineating the areas of a wafer which should be exposed Typically, a mask is a composed of a non-absorbing substrate and a layer of absorbing material on top of it The pattern data is used in removing areas of the absorbing material See specifically x-ray mask
The head or face of a fox
hide under a false appearance; "He masked his disappointment"
To prevent light from reaching part of an image, therefore isolating the remaining part Also called knock out
a protective covering worn over the face
a covering to disguise or conceal the face a protective covering worn over the face put a mask on or cover with a mask; "Mask the children for Halloween"
The photographic film used to isolate portions of a wafer during a processing step This photo-mask may be used to control the patterning of a layer of photoresist or other material on the surface of the wafer which acts as the actual process mask
shield from light
A mask is used to block out part of an image In Photoshop, selections are part of a masking system to work on specific parts of an image Photoshop channel masks are used to create selections Each Photoshop channel is defined as an eight-bit grayscale images High-contrast black-and-white masks can be created in a channel or continuous-tone gradient masks
A defined area used to limit the effect of image-editing operations to certain regions of the image In an electronic imaging system, masks are drawn manually (with a stylus or mouse) or created automatically--keyed to specific density levels or hue, saturation and luminance values in the image It is similar to photographic lith masking in an enlarger
A mask is a piece of cloth or other material that you wear over all or part of your face to protect you from germs or harmful substances. You must wear goggles and a mask that will protect you against the fumes
In color separation photography, an intermediate photographic negative or positive used in color correction In offset-lithography, opaque material used to protect open or selected areas of a printing plate during exposure
A thin photographic film used to transfer part of a circuit pattern to the surface of a semiconductor wafer A number of masks are used in combination with various additive and subtractive operations, to create the integrated circuits on a wafer
An opaque screen placed in the camera or printer that blocks part of the frame off and changes the shape of the photo-graphed image, leaving part of the frame a solid color As seen on the screen, most masks are black, although they can be white or colored
{i} masque, facial disguise; disguise; total or partial facial covering for protection; excuse
A pattern used to control the retention or elimination of portions of another pattern Regions of an image at a constant value, usually white or black, form the mask
If you describe someone's behaviour as a mask, you mean that they do not show their real feelings or character. His mask of detachment cracked, and she saw for an instant an angry and violent man
The blocking out of a portion of the printing plate during the exposure process
activity that tries to conceal something; "no mask could conceal his ignorance"; "they moved in under a mask of friendship"
An image editing device used to cover part of a digital image that can then be left untouched while you apply a filter or effect to the rest of the picture
If one thing masks another, it prevents people from noticing or recognizing the other thing. Too much salt masks the true flavour of the food see also death mask, gas mask, oxygen mask. Object worn either to disguise or protect the face or to project the image of another personality or being. Masks have been used in art and religion since the Stone Age. In most primitive societies, their form is dictated by tradition, and they are thought to have supernatural power. Death masks, associated with the return of the spirit to the body, were used in ancient Egypt, Asia, and the Inca civilization, and were sometimes kept as portraits of the dead. Masks worn on holidays such as Halloween and Mardi Gras signal festivity and license. They have also been widely used in the theater, beginning with the Greek drama and continuing through medieval mystery plays, and the Italian commedia dell'arte, as well as in other theater traditions (e.g., Japanese No drama)
To wear a mask; to be disguised in any way
In color separation photography, an intermediate photographic negative or positive used on color correction In offset-lithography, opaque material used to protect open or selected areas of a printing plate during exposure
An opaque overlay placed over any part of a photo or separation negative that should not be exposed to light
a party of guests wearing costumes and masks
The bit going over the nose
A cover, or partial cover, for the face, used for disguise or protection; as, a dancer's mask; a fencer's mask; a ball player's mask
(n ) A Boolean array or array-valued expression used to control where a data parallel operation has effect; the operation is only executed where array elements are true
To take part as a masker in a masquerade
a covering to disguise or conceal the face
Masking involves presenting an image or impression of oneself that is not complete or is inaccurate or misleading, in order to manipulate the observer Masking can be thought of as a form of shielding, although all the defensive capacity relies on manipulating the reaction of the observer A mask does not necessarily involve any shifting of any part of the pattern
A person wearing a mask; a masker
If you mask your feelings, you deliberately do not show them in your behaviour, so that people cannot know what you really feel. Dena lit a cigarette, trying to mask her agitation. = conceal, hide
A function within image editing software that allows the user to restrict their image edits to only a part of the image A mask can have a hard or soft edge allowing the user to achieve a variety of obvious or subtle effects
cover with a sauce; "mask the meat"
A mask is a thick cream or paste made of various substances, which you spread over your face and leave for some time in order to improve your skin. This mask leaves your complexion feeling soft and supple
(noun) A covering of the face, used conventionally by actors in many periods, including Greek, Roman, and commedia dell'arte The mask was also used in other sorts of plays for certain occasions, such as the masked balls in Shakespeare's Romeo and Juliet and Much Ado about Nothing The mask is a symbol of the theatre, particularly the two classic masks of Comedy and Tragedy (verb) To hide backstage storage or activity by placing in front of it neutrally colored flats or drapery (which then become "masking pieces")
In offset lithography, an opaque material used to protect selected areas of a printing plate during exposure "Masking" can also be performed digitally with sophisticated image editing programs
In general, a mask is a file that filters out values from another file The simplest way to do this is to draw shapes on an image and use the shapes to define what values are seen in some other image Typically, the mask image has 1's inside the shapes and 0's outside When you multiply an image by this 1,0 mask, only the values multiplied by 1 remain The others all turn to 0's Afni and SPM have associated mask drawing tools
a cover or partial cover for the face used for disguise
A festive entertainment of dancing or other diversions, where all wear masks; a masquerade; hence, a revel; a frolic; a delusive show
Masks are used in image editing to identify areas of an image The mask can be used to protect parts of an image during editing from unintentional manipulation or they can be used to determine parts of an image intended as transparent Mask information is stored in an images Alpha channel
A transparent (glass or quartz) plate covered with an array of opaque and transparent patterns used to define the size and shape of circuit and device elements on a wafer Opaque areas are made of emulsion, chrome, iron oxide, or other materials
To cover or keep in check; as, to mask a body of troops or a fortress by a superior force, while some hostile evolution is being carried out
{f} cover; disguise, camouflage, hide, conceal; protect by covering; wear a mask
mask shell
Any spiral marine shell of the genus Persona, having a curiously twisted aperture
mask off
(Bilgisayar) Use a mask to remove bits from a byte of data
mask of pregnancy
{i} melasma, chloasma, dark blotchy pigmentation on the cheeks and forehead (often occurring in pregnant women, women who use oral contraceptives or menopausal women)
mask one's intentions
hide one's purposes, conceal one's aims
Man in the Iron Mask
a man who was kept as a prisoner in the Bastille, a prison in Paris, who died there in 1703. His face was always kept hidden by a mask, and some people believe that he was the brother of the French king Louis XIV, but this is probably not true
bag valve mask
A bag, used to resuscitate a patient by supplying air or oxygen directly to the trachea and into the lungs
death mask
A plaster or similar cast of a person's face after death
diving mask
A mask worn by divers underwater over the eyes or face to allow them to see clearly underwater, having a watertight seal around its edges to hold it securely to the face
face mask penalties
plural form of face mask penalty
face mask penalty
A penalty in American Football where one player grabs the face mask of an opposing player. There are two versions of this penalty: Incidental Face Mask and the more serious Personal Foul Face Mask penalty
gas mask
a covering for the face with a filter to protect the user from poisonous gas
masked
Simple past tense and past participle of mask
masked
Having the anterior part of the head differing decidedly in color from the rest of the plumage; -- said of birds
masked
personate
masker
One who wears a mask; one who appears in disguise at a masquerade
masker
To confuse; to stupefy - Holland
oxygen mask
A plastic or rubber mask through which oxygen may be breathed from a storage tank
ski mask
A warm cap shielding the neck and head, often made out of wool and used in skiing
masker
{n} one who revels in a mask, a mummer
goalie mask
A goalie mask is a mask worn by an ice hockey goaltender to protect the head from injury
A mask
visard
address mask
{i} (Internet) bit mask used to identify which bits in an IP address match the network address and subnet parts of the address
bar mask
a catcher's mask with bars
birdcage mask
a catcher's mask with a strong wire face
catcher's mask
a mask to protect the face of the catcher in baseball
death mask
A death mask is a model of someone's face, which is made from a mould that was taken of their face soon after they died. A cast of a person's face taken after death. a model of a dead person's face, made by covering their face with a soft substance and letting it become hard
death mask
a cast taken from the face of a dead person
death mask
relief mask made of a dead person's face
face mask
A face mask is the same as a face pack
face mask
A face mask is a device that you wear over your face, for example to prevent yourself from breathing bad air or from spreading germs, or to protect your face when you are in a dangerous situation
face mask
mask that provides a protective covering for the face in such sports as baseball or football or hockey
facial mask
special cosmetic cream that hardens upon facial skin and is meant to clean and purify it
fencing mask
a face mask made of fine mesh that is worn over a fencer's face
gas mask
A gas mask is a device that you wear over your face in order to protect yourself from poisonous gases. A respirator that contains a chemical air filter and is worn over the face as protection against toxic gases and aerosols
gas mask
masklike device worn to protect the face and lungs from poison gases or chemicals
life mask
a cast taken from the face of a living person
life mask
A cast of a person's face taken while the subject is alive
lightweight gas mask
not very heavy gas mask
masked
Wearing a mask or masks; characterized by masks; concealed; hidden
masked
If someone is masked, they are wearing a mask. Masked youths threw stones and fire-bombs. wearing a mask
masked
Same as Personate
masked
{s} disguised, camouflaged, hidden; protected by covering up; covered by a mask; marked by the use of masks (at a ball)
masked
Having the anterior part of the head differing decidedly in color from the rest of the plumage; said of birds
masked
having its true character concealed with the intent of misleading; "hidden agenda"; "masked threat"
masker
To confuse; to stupefy
masker
{i} one who wears a disguise; one who puts on a mask; one who conceals something for the purpose of protection
masking
Areas which are not to be painted are covered with a material, usually paper, tape or plastic, that prevents spray from coating the surface
masking
the blocking of one sensation resulting from the presence of another sensation; "he studied auditory masking by pure tones"
masking
1) The process by which the threshold of audibility of one sound is raised by the presence of another sound 2) The interference of one sound by another; the interfering sound is called the masking sound Masking is considered to be undesirable if it interferes with the audibility of desired sounds, or it may be used to beneficial effect in some forms of environmental noise control
masking
The process by which the threshold of hearing of one sound is raised due to life presence of another
masking
A set of curtains or scenic elements used to define the visual limits of a performance area
masking
Restricting the size of a projected image on a screen by the use of black borders around the screen Also the restriction in size of any projected image or photographic print by the use of undercut aperture plates or masks and borders
masking
Masking means to "cover up," which is what occurs when a loud sound is overlaid off a softer one The latter is masked
masking
In exhibition, stretches of black fabric that frame the theater scene Masking can be adjusted according to the aspect ratio of the film to be projected
masking
a technique by which a portion of the movie's image on the screen is blocked out, thereby temporarily altering the dimensions of the screen's aspect ratio For example, the movie scenes in Boogie Nights See also iris shot
masking
Standing in a place where you can't be seen properly, or in such a way that you're hiding someone else or some important action Should be avoided
masking
The characteristic of hearing by which loud sounds prevent the ear from hearing softer sounds of similar frequency
masking
the blocking of one sensation resulting from the presence of another sensation; "he studied auditory masking by pure tones
masking
Hiding an area that should not show during the image creation process
masking
The use of other sounds to "drown out" the annoying noises associated with tinnitus A simple test is available to obtain a preliminary idea of the value of masking for a particular individual
masking
The mixing of a chemically nonreactive control agent with a malodorous gaseous effluent to change the perceived odor
masking
Temporary covering of areas not to be painted
masking
scenery used to block the audience's view of parts of the stage that should not be seen
masking
third-person singular of mask
masking
In exhibition, stretches of black fabric that frame the theater screen Masking may be adjusted according to the aspect ratio of the film to be projected
masking
The act of blocking out light from selected areas of an image for various purposes; for example, to cover the edges of a piece of printing paper during exposure to produce white borders
masking
the effect of covering up or hiding the true nature or representation of data in a series This is most often an unintentional occurrence and is a significant problem in any data series
masking
the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it; "the cover concealed their guns from enemy aircraft"
masking
(1) technique of placing a mask in the path of light to stop the passage of light, to reduce the quantity of light, or to modify the photographic result; (2) technique that allows manipulation of one area of an image while other areas remain unaffected
masking
An operation setting regions of an image to a constant value, such as white or black
masking
The obscuring of one sound by another
masking
{i} disguising, camouflaging, hiding, concealing; covering
masking
Masking is the way in which stamped images are combined to make it appear that some images are in the foreground, while others are in the background The first step in masking is to decide which image(s) will be in the foreground Stamp each foreground image on a thin piece of paper (Post-It Notes work well) Cut out the image, cutting just inside the borders This cut out image will become your mask Next stamp your foreground image(s) onto your cardstock Place the mask over the foreground image and stamp your background image(s) Any overlap between the two stamps will appear on your mask, rather than on the actual card Note: If your mask paper is too thick, or not cut just inside the border of the image, you will have a slight gap where the foreground and background images meet
masking
Temporary shielding of a portion of a product to selectively prevent the application of a coating
masking
The process of blocking out areas in a computer graphic Go to top of page
masking
a process in which an operation can be performed on a single bit
masking
The process by which the threshold of hearing for one sound is raised by the presence of another sound
masks
third-person singular of mask
masks
plural of mask
oxygen mask
An oxygen mask is a device that is connected to a cylinder of oxygen by means of a tube. It is placed over the nose and mouth of someone who is having difficulty in breathing in order to help them breath more easily. A masklike device placed over the mouth and nose and through which oxygen is supplied from an attached storage tank
oxygen mask
mask placed over the nose and mouth through which oxygen is supplied
oxygen mask
a breathing device that is placed over the mouth and nose; supplies oxygen from an attached storage tank
shadow mask
A metal plate located between the electron guns and the screen The electron guns shoot the electron beams through holes in the shadow mask to keep the beams precisely aligned with their targets on the inside of the screen Related terms: Electron gun
shadow mask
metal screen in a cathode ray monitor which reduces the distortion in the displayed picture
shadow mask
This is usually an invar mask which acts to block the electron beam from striking the wrong phosphors in a CRT The beam passes through holes in the mask to strike the correct phosphor while shadowing neighbouring phosphors It prevents a beam intended to strike a red phosphor from striking a neighbouring green phosphor by causing an electron shadow over the green dot
shadow mask
Inside the color monitor just behind the screen, it is drilled with small holes, each of which corresponds to a triad The shadow mask helps guide the electron beams so that each beam hits only one phosphor dot in the triad
ski mask
a woolen face mask to protect the face from cold while skiing
ski mask
A knitted covering for the head and face, worn especially by skiers for protection from the cold
stocking mask
A stocking, usually of nylon, that is worn over the head to distort and disguise facial features. a stocking that someone wears over their face when they are doing something illegal such as robbing a bank
threw the mask off his face
showed his true face, exposed the truth about himself
throw off one's mask
expose oneself, remove one's disguise
tore the mask off his face
revealed his true face, revealed the truth about him, ripped the disguise from him
under a mask
in disguise, with a different identity
wear a mask
wear a costume, disguise oneself
welder's mask
a mask that you wear for protection when doing welding
Türkçe - İngilizce
mask
plaster cast of a person's face; death mask
yüz kalıbı plaster mask of
a person's face
mask

  Türkçe nasıl söylenir

  mäsk

  Zıt anlamlılar

  reveal, uncover, unmask

  Telaffuz

  /ˈmask/ /ˈmæsk/

  Etimoloji

  [ 'mask ] (noun.) 1534. From Middle French masque, from Italian maschera 'mask, disguise', from Medieval Latin masca, mascha, mascus 'mask, nightmare, ghost', of uncertain origin. Replaced Old English grīma "mask". Medieval Latin masca, mascha, mascus may represent the merger of two or more words: one related to Old French mascurer 'to blacken, cover the face' (compare Occitan mascarar, Catalan mascarar), a conflation of a Germanic source (from assumed Frankish *maska, *maskra) represented by Old English mæscre 'mesh; discoloration, spot', Old English masc 'net, mesh netting', Old High German māsca 'mesh, ties', all from Proto-Germanic *maskō-, *maskwēn, *maskrō(n) (“mesh”) from Proto-Indo-European *mezgʷ- (“to knit, twist”), from the practice of wearing mesh netting over the face as a mask to filter air, keeping soot and dust particles from entering the lungs (compare surgical mask, gas mask, etc.), and a stem *maska, *mask- 'black' believed to be of Pre-Indo-European origin giving rise to words meaning 'witch, wizard, sorcerer' (compare Old Provençal masco 'witch', Occitan masca 'witch', French masque 'brothel-keeper, witch'); and another perhaps from Arabic مسخرة (maskhara(t)) “buffoon, fool, pleasantry, anything ridiculous” سخرة (sakhira) “to ridicule, to laugh at”. * Derived from the -r- form: Italian maschera, Spanish and Portuguese máscara, Dutch masker, English masquerade. * Derived from the form lacking -r-: German Maske and Swedish mask.Friedrich Kluge, “Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache” , 22. Auflage, 1989, bearbeitet von Elmar Seebold, ISBN 3-11-006800-1

  Zamanlar

  masks, masking, masked

  Günün kelimesi

  tabby