marked by pretense, conceit, or display

listen to the pronunciation of marked by pretense, conceit, or display
İngilizce - Türkçe

marked by pretense, conceit, or display teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

pretentious
{s} gösterişçi
pretentious
fiyakalı
pretentious
özünü beğenmiş
pretentious
yüksekten atıp tutan
pretentious
gösterişli
pretentious
{s} kendini beğenmiş
pretentious
kendisinde aslında olmayan bir şeyin var olduğunu iddia eden; kendisinde aslında olmayan bir şeyin var olduğu izlenimini vermeye
pretentious
{s} iddialı

Onun iddialı tavrını oldukça kaygılı buldum. - I found his pretentious demeanor quite disconcerting.

pretentious
{s} yüksekten atan
pretentious
pretentiousness : gösterişçilik
pretentious
{s} 1. kendisinde aslında olmayan bir şeyin var olduğunu iddia eden; kendisinde aslında olmayan bir şeyin var olduğu izlenimini vermeye
pretentious
pretentiously : gösterişle
İngilizce - İngilizce
pretentious
marked by pretense, conceit, or display