make happy or satisfied fulfil the requirements or expectations of

listen to the pronunciation of make happy or satisfied fulfil the requirements or expectations of
İngilizce - Türkçe

make happy or satisfied fulfil the requirements or expectations of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

satisfy
tatmin etmek

Sami, Leyla'yı tatmin etmek için her şeyi yaptı. - Sami did everything to satisfy Layla.

Politikamız müşterilerimizi tatmin etmektir. - Our policy is to satisfy our customers.

satisfy
{f} memnun etmek

Tom'u memnun etmek imkansız. - Tom is impossible to satisfy.

Onu memnun etmek imkansızdır. - He's impossible to satisfy.

satisfy
{f} 1. hoşnut etmek, memnun etmek: Nothing satisfies him; he is always complaining. Hiçbir şeyden hoşnut değil; hep şikâyet ediyor. He is not
satisfy
{f} doyurmak
satisfy
{f} cevap vermek
satisfy
kandırmak
satisfy
tatmin et

Şirket her zaman müşterilerini tatmin etmeye çalışır. - The company always strives to satisfy its customers.

Bu, Mary'yi tatmin etmedi, onlar arasındaki ilişki daha mesafeli oldu. - This did not satisfy Mary, and the relationship between them became more distant.

satisfy
gidermek
satisfy
sevindirmek
satisfy
karşılamak

Seni karşılamak için seçildim. - I was chosen to satisfy you.

satisfy
{f} ikna etmek
satisfy
(fiil) cevap vermek, memnun etmek, tatmin etmek, hoşnut etmek, ödemek, yerine getirmek, karşılamak, inandırmak, ikna etmek, gidermek, doyurmak
satisfy
satisfying tatmin edici
satisfy
şartlarını yerine getirmek
satisfy
yetmek
satisfy
hoşnut etmek, memnun etmek: Nothing satisfies him; he is always complaining. Hiçbir şeyden hoşnut değil; hep şikâyet ediyor. He is not
İngilizce - İngilizce
satisfy
make happy or satisfied fulfil the requirements or expectations of