müstehcen

listen to the pronunciation of müstehcen
Türkisch - Englisch
obscene

The obscene graffiti were removed by a city employee. - Müstehcen duvar yazısı bir şehir çalışanı tarafından çıkarıldı.

Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated. - İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz.

nasty
kinky
off color
bawdy
risque
ribald
unprintable
suggestive

She wore suggestive clothing. - O müstehcen giysi giymişti.

I don't wear suggestive clothing. - Müstehcen kıyafetler giymem.

racy
ripe
gross
risky
pornographic

Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated. - İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz.

loathsome
raw
obscene, lewd, smutty, pornographic, bawdy, salacious açık saçık
hard core
dirty

I don't like dirty jokes, but I get a kick out of it when you tell them. - Müstehcen fıkraları sevmem fakat onları anlattığında ondan çok zevk alırım.

smutty
rough
off colour [Brit.]
blue
obscene; pornographic
salacious
shocking

We don't like to add shocking pictures to our website. - Websitemize müstehcen resimleri eklemek istemiyoruz.

filthy
hardcore
color
colour
vulgar

He always tells vulgar jokes. - O her zaman müstehcen espriler yapar.

lewd

Tom posted a lewd photo of himself on social media. - Tom sosyal medyaya kendinin müstehcen bir fotoğrafını gönderdi.

Singing is an honest and pleasurable entertainment, but one must be careful to avoid singing or taking pleasure in listening to lewd songs. - Şarkı söylemek dürüst ve zevk veren bir eğlence, ama insan müstehcen şarkılar söylememeye veya dinlememeye dikkat etmeli.

risqué
rude
scatological
kink
fescennine
off colour
müstehcen fıkra
blue joke
müstehcen film
filth
müstehcen pornografi
hard porn
müstehcen sahneler koymak
(film) sex up
müstehcen söz
dirt
müstehcen yayın
obscene libel
müstehcen şey
obscenity
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Açık, saçık. Edepsizcesine, ayıp, iğrenç
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
müstehcen
Favoriten