mülksüzleştirme

listen to the pronunciation of mülksüzleştirme
Türkçe - İngilizce
dispossession
mülk
{i} premises
mülk
possession

The ball is that boy's prized possession. - Top o çocuğun değerli mülküdür.

It is preoccupation with possession, more than anything else, that prevents men from living freely and nobly. - Bu, başka her şeyden daha fazla, insanların özgürce ve mertçe yaşamasını engelleyen mülk ile ilgili kaygıdır.

mülk
property

No one shall be arbitrarily deprived of his property. - Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.

Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. - Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir.

mülk
estate

Layla owned a huge estate in Texas. - Leyla, Teksas'ta büyük bir mülke sahipti.

He succeeded to his estate. - O, mülküne varis olarak sahip oldu.

mülk
real
mülk
asset
mülk
ground
mülk
(Ticaret) article
mülk
power
mülk
acres
mülk
tangible
mülk
real property
mülk
freehold
mülk
havings
mülk
{i} demesne
mülk
landed property
mülk
real estate, property
mülk
domain

Is that book in the public domain? - O kitap kamu mülkiyetinde mi?

mülk
hereditament
mülk
{i} condo

Tom bought a condominium near the lake. - Tom göle yakın bir kat mülkiyeti aldı.

I'm considering buying a condominium. - Ben bir kat mülkiyeti almayı düşünüyorum.

mülk
{i} possessions
mülk
(Hukuk) property, assets, estate
mülk
{i} tenement
Türkçe - Türkçe

mülksüzleştirme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

MÜLK
(Osmanlı Dönemi) Hüküm ile bir şeyin zabt ve tasarrufu
MÜLK
(Osmanlı Dönemi) İzzet, azamet, şevket
MÜLK
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin dış yüzü
MÜLK
(Osmanlı Dönemi) Akıl sahiplerini tasarruf etmek
MÜLK
(Osmanlı Dönemi) Mâlik olmak.Her şeyin bir mülk, diğeri melekut, yâni bir dış, diğeri iç olmak üzere iki ciheti vardır. Mülk ciheti bazı şeylerde güzeldir, bazı şeylerde de çirkin görünür; âyinenin arka yüzü gibi. Melekut ciheti ise, her şeyde güzeldir ve şeffaftır. Ayinenin dış yüzü gibi. Öyle ise; çirkin görünen şeyin yaradılışı, çirkin değildir
MÜLK
(Osmanlı Dönemi) İnsanın sahip ve malik olduğu şey
MÜLK
(Osmanlı Dönemi) Mal. Yer. Bina
Mülk
(Osmanlı Dönemi) SAYDANİ
Mülk
(Osmanlı Dönemi) MÜLKET
Mülk
(Osmanlı Dönemi) HAVEL
Mülk
(Osmanlı Dönemi) KABZ
Mülk
(Osmanlı Dönemi) YED
mülk
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
mülk
(Osmanlı Dönemi) mal, yer, bina
mülk
Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer veya yapı
mülk
Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
mülksüzleştirme