donkey's years

listen to the pronunciation of donkey's years
İngilizce - Türkçe
sittin sene
(deyim) çok uzun zamandır

A very long time.

sittinsene
uzun yıllar
uzun süre

Uzun süredir seni görmedim! - I haven't seen you in donkey's years!

for donkey's years
uzun yıllarca
for donkey's years
sittinsene
İngilizce - İngilizce
A long time
very long time
donkey's year
(deyim) A very long time
donkey's years