mülk

listen to the pronunciation of mülk
Türkçe - İngilizce
possession

It is preoccupation with possession, more than anything else, that prevents men from living freely and nobly. - Bu, başka her şeyden daha fazla, insanların özgürce ve mertçe yaşamasını engelleyen mülk ile ilgili kaygıdır.

The ball is that boy's prized possession. - Top o çocuğun değerli mülküdür.

premises
property

They lost their property. - Onlar mülklerini kaybettiler.

No one shall be arbitrarily deprived of his property. - Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.

estate

Layla owned a huge estate in Texas. - Leyla, Teksas'ta büyük bir mülke sahipti.

He has an estate in the country. - Onun ülkede bir mülkü var.

asset
freehold
demesne
tenement
possessions
landed property
(Hukuk) property, assets, estate
hereditament
domain

Is that book in the public domain? - O kitap kamu mülkiyetinde mi?

real estate, property
condo

Tom bought a condominium near the lake. - Tom göle yakın bir kat mülkiyeti aldı.

Did you know that he bought a condominium? - Onun bir kat mülkiyeti aldığını biliyor muydun?

real
(Ticaret) article
tangible
acres
power
ground
real property
havings
mülk sahibi
proprietor
mülk edinme
seizin
mülk edinme
possession
mülk edinme
seisin
mülk sahibesi
landlady
mülk sahibi
landholder
mülk sahibi
freeholder
mülk sahibi
landlord
mülk sahibi
tenant
mülk sahibi kadın
proprietress
mülk sahibi owner of
a piece of real estate, property owner, man or woman of property
devre mülk
time share
devre mülk
timesharing
devre-mülk
(Turizm) timesharing
gayrimenkul mülk
(Ticaret) landed estate
mülkler
(Ticaret) properties
kira geliri getiren mülk
property rental revenue
devlete kalan mülk
escheat
devre mülk
(Hukuk) immovable purchased on a time share basis
devre mülk
time sharing
değerli ama işe yaramayan mülk
white elephant
doğuştan hak kazanılan mülk
appanage
doğuştan hak kazanılan mülk
apanage
elden çıkarılamaz mülk
dead hand
hakim mülk
(Kanun) dominant property
ikinci mülk
second estate
kira ile tutulmuş mülk
tenancy
kiraya verilmiş mülk
let
mal mülk
havings
mal mülk
sahibi rich person
mal mülk
goods and chattels
mal mülk
goods, property
mal mülk
property, goods, possessions
mirasla edinilen mülk
fee
satılamaz mülk
dead hand
satılmaması koşuluyla verilen mülk
entail
taşınmaz mülk
premises
vasiyetle bırakılan mülk
devise
özel mülk
peculiar
özel mülk
private property
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) İzzet, azamet, şevket
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin dış yüzü
(Osmanlı Dönemi) Akıl sahiplerini tasarruf etmek
(Osmanlı Dönemi) Mâlik olmak.Her şeyin bir mülk, diğeri melekut, yâni bir dış, diğeri iç olmak üzere iki ciheti vardır. Mülk ciheti bazı şeylerde güzeldir, bazı şeylerde de çirkin görünür; âyinenin arka yüzü gibi. Melekut ciheti ise, her şeyde güzeldir ve şeffaftır. Ayinenin dış yüzü gibi. Öyle ise; çirkin görünen şeyin yaradılışı, çirkin değildir
(Osmanlı Dönemi) İnsanın sahip ve malik olduğu şey
(Osmanlı Dönemi) Mal. Yer. Bina
(Osmanlı Dönemi) Hüküm ile bir şeyin zabt ve tasarrufu
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
(Osmanlı Dönemi) mal, yer, bina
Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer veya yapı
Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
(Osmanlı Dönemi) YED
(Osmanlı Dönemi) KABZ
(Osmanlı Dönemi) HAVEL
(Osmanlı Dönemi) MÜLKET
(Osmanlı Dönemi) SAYDANİ
MÜLK SURESİ
(Osmanlı Dönemi) Kur'an-ı Kerim'in 67. suresidir. Tebâreke, Münciye, Mücâdele, Mânia, Vakiye, Mennea Suresi gibi isimleri de vardır. Mekkîdir
Mülk 1
(Kuran) Hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O herşeye Kadir'dir
Mülk 10
(Kuran) Eğer kulak vermiş veya akletmiş olsaydık, çılgın alevli cehennemlikler içinde olmazdık derler
Mülk 11
(Kuran) Böylece, günahlarını itiraf ederler. Çılgın alevli cehennemlikler yok olsunlar!
Mülk 12
(Kuran) Doğrusu, görünmediği halde Rablerinden korkanlara, onlara, bağışlanma ve büyük ecir vardır
Mülk 13
(Kuran) Sizler, sözlerinizi gizleseniz de açıklasanız da birdir; O, kalblerde olanı bilir
Mülk 14
(Kuran) Yaratan bilmez olur mu? O, Latif'tir, haberdardır.*
Mülk 15
(Kuran) Yeryüzünü, size boyun eğdiren O'dur; öyleyse yerin sırtlarında dolaşın, Allah'ın verdiği rızıktan yiyin; sonunda dönüş O'nadır
Mülk 16
(Kuran) Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmesinden güvende misiniz? O zaman, yer, sarsıldıkça sarsılır
Mülk 17
(Kuran) Gökte olanın başınıza taş yağdırmasından güvende misiniz? Benim uyarmamın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz
Mülk 18
(Kuran) And olsun ki, bunlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Beni inkar etmek nasılmış?
Mülk 19
(Kuran) Üzerlerinde kanat çırpan dizi dizi kuşları görmezler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor; doğrusu, O, herşeyi görendir
Mülk 2
(Kuran) Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için, ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O, güçlüdür, bağışlayandır
Mülk 20
(Kuran) Yahut, Rahman olan Allah'ın dışında size yardımda bulunabilecek taraftarlarınız kimdir? İnkarcılar sadece aldanmaktadırlar
Mülk 21
(Kuran) Allah size verdiği rızkı kesiverirse, size rızık verecek başka kim vardır? Hayır; onlar, azgınlık ve nefrette direnmektedirler
Mülk 22
(Kuran) Yüzükoyun sürünen mi, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi daha doğru yoldadır?
Mülk 23
(Kuran) De ki: "Sizi yaratan sizin için kulaklar, gözler ve kalbler var eden O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!
Mülk 24
(Kuran) Sizi yerde yaratıp yayan O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız
Mülk 25
(Kuran) Doğru sözlü iseniz bildirin bu azap sözü ne zamandır? derler
Mülk 26
(Kuran) De ki: "Onu bilmek ancak Allah'a mahsustur. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım
Mülk 27
(Kuran) Azabı yaklaşırken gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri çirkinleşip kararır; onlara: "Sizin arayıp durduğunuz işte budur" denir
Mülk 28
(Kuran) De ki: "Allah, beni ve benimle beraber bulunanları isterse yok eder veya isterse merhamet eder; söyleyin, bu takdirde inkarcıları, can yakıcı azabdan kim alıkoyabilir?
Mülk 29
(Kuran) De ki: "Bizim inandığımız ve kendisine güvendiğimiz, Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklıkta olduğunu yakında bileceksiniz
Mülk 3
(Kuran) Gökleri yedi kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilr misin?
Mülk 30
(Kuran) De ki: "Suyunuz yere batarsa, söyleyin, size kim temiz bir su kaynağı getirebilir?"*
Mülk 4
(Kuran) Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak; ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer
Mülk 5
(Kuran) And olsun ki, yakın göğü kandillerle donattık, onlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve şeytanlara çılgın alev azabını hazırladık
Mülk 6
(Kuran) Rablerini inkar eden kimseler için cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüştür!
Mülk 7
(Kuran) Oraya atıldıkları zaman, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler
Mülk 8
(Kuran) Nerede ise öfkesinden paralanacak! İçine her bir topluluğun atılmasında, bekçileri onlara: "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar
Mülk 9
(Kuran) Onlar: "Evet; doğrusu bize bir uyarıcı geldi, fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik" derler
devre mülk
Özellikle tatil beldelerinde belli dönemlerde kullanılmak üzere satın alınan ve değişik kişilerce de kullanılabilen küçük daire
mal mülk
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
mülk