to lay siege to

listen to the pronunciation of to lay siege to
İngilizce - Türkçe
kuşatma altına almak
invest
yatırım yapmak

O bizim şirketimizin altyapısına yatırım yapmak istiyor. - She wants to invest in our company's infrastructure.

Hiç kimse ülkemde yatırım yapmak istemedi. - Nobody wanted to invest in my country.

invest
{f} yetki vermek
invest
{f} with (bir makama) getirmek
invest
para yatırmak
invest
yatırım yap

Menkul kıymetlerde bir milyon yen yatırım yapabilir. - He can invest a million yen in stocks.

Menkul kıymetlere 500.000 yen yatırım yaptı. - He invested 500,000 yen in stocks.

invest
{f} with sorumluluk, yetki
invest
yatırım

Borsada yatırım yaparak bir vurgun yaptı. - He made a killing by investing in the stock market.

Borsa yatırımında çok para kaybetti. - He lost a lot of money in the stock investment.

invest
(Askeri) muhasara etmek
invest
güç

Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. - A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.

invest
birini makamına oturtmak
invest
(in ile) para yatırmak
lay siege to
kuşatmak
invest
{f} kuşatmak
invest
invest sar/yatır
invest
{f} giydirmek
invest
{f} in -e (para) yatırmak
invest
{f} donatmak
invest
invest in ileride gelir sağlamak için bir şeye para yatırmak
invest
{f} sarmak
invest
{f} in (bir proje için) (para/emek/zaman) harcamak
lay siege to
-i kuşatmak
lay siege to
kuşatma altına almak
lay siege to
ikna etmeye çalışmak
İngilizce - İngilizce
invest
blockade, isolate, take control of
to lay siege to