late or behindhand; as, a backward season

listen to the pronunciation of late or behindhand; as, a backward season
İngilizce - Türkçe

late or behindhand; as, a backward season teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

backward
{s} çağdışı
backward
{s} geri kalmış

O ülkenin geri kalmışlığı iyi bilinir. - The backwardness of that country is well known.

O, fikrini ifade etmede geri kalmış. - She is backward in expressing her opinion.

backward
kafasız
backward
utangaç
backward
rötarlı
backward
çekingen
backward
başlangıca yönelmiş
backward
geçmişe yönelmiş
backward
geriye yönelmiş
backward
(Pisikoloji, Ruhbilim) geri zekalı
backward
(sıfat) geri, geç, ters; çağdışı; gelişmemiş, yavaş öğrenen, geç kavrayan, geri kalmış; çekingen; isteksiz
backward
geri (ye)
backward
tersine

Belki bütün bunu tersine yapıyoruz. - Maybe we're doing this all backwards.

backward
geriye doğru

Köpek geriye doğru yürüdü. - The dog walked backward.

Tom geriye doğru yürüyor. - Tom is walking backwards.

backward
{s} isteksiz
backward
geri geri
backward
{s} geç
İngilizce - İngilizce
backward
late or behindhand; as, a backward season