geri zekalı

listen to the pronunciation of geri zekalı
Türkçe - İngilizce
retarded

They say I'm retarded. - Geri zekalı olduğumu söylüyorlar.

Don't mind Tom. He's a little retarded. - Tom'a aldırmayın. O biraz geri zekalı.

idiot
mentally retarded, feebleminded
moron

Boys are all morons, eh... - Erkek çocuklarının hepi geri zekalı, eh.

My brother is a moron. - Erkek kardeşim bir geri zekalı.

imbecile

You look like an imbecile. - Bir geri zekalı gibi görünüyorsun.

Idiot, imbecile, moron
idiot, imbecile, half-wit, moron
mentally retarded, cretin, imbecile, half-witted
a) mentally retarded, cretin, imbecile, half-witted b) idiot, imbecile, half-wit, moron
moronic
feebleminded
simple
idiotic
nerd
mentally deficient
idiot

I know Tom isn't an idiot. - Tom'un geri zekalı olmadığını biliyorum.

Bill is a complete idiot. - Bill tam bir geri zekalı.

muddleheaded
half-witted
half-wit
feebleminded
cretin
dumbass
(Pisikoloji, Ruhbilim) backward
mentally retarded
feeble minded
{s} simpleminded
{s} subnormal
geri zekâlı adam
subman
geri zekâlı gibi
moronic
geri zekâlı kimse
imbecile
geri zekâlı rolü yapmak
play the village idiot
geri zekâlı tip
drag
gerizekalı
imbecile
gerizekalı
idiot

Fucking hell, what idiot dare phone me in the middle of the night? - Canı cehenneme, hangi gerizekalı gecenin bir yarısı beni arıyor?

kısmen geri zekalı kimse
moron
gerizekâlı
moron
gerizekalı
Knucklehead
dahi geri zekalı
(Pisikoloji, Ruhbilim) prodigious savant
Türkçe - Türkçe
Zekâ düzeyi gelişmemiş
Zekâ düzeyi gelişmemiş
imbesi
embesil
abohon
gerizekalı
Bkz: geri zekalı
geri zekalı