essential user rekeying variable

listen to the pronunciation of essential user rekeying variable
İngilizce - Türkçe
(Askeri) önemli kullanıcı yeniden anahtarlama değişkeni
essential user rekeying variable