kıymetsiz

listen to the pronunciation of kıymetsiz
Türkçe - İngilizce
worthless, valueless
worthless, valueless değersiz
valueless
worthless
nugatory
kıymet
value

This article is of no value. - Bu makale kıymetsizdir.

Health is a treasure, the value of which is known only to the sick. - Sağlık değerli bir hazinedir, kıymeti sadece hasta olunca bilinir.

kıymet
dignity
kıymet
value, worth değer
kıymet
securities
kıymet
precious

The diamond is a precious stone. - Elmas kıymetli bir taştır.

Water is as precious as air. - Su da hava kadar kıymetlidir.

kıymet
rate
kıymet
account
kıymet
(Ticaret) value as in original policy
kıymet
price
kıymet
preciousness
Kıymet
(isim) Value, worth
kıymet
valuation
kıymet
esteem
Türkçe - Türkçe
Değersiz
(Osmanlı Dönemi) BASİT
KIYMET
(Osmanlı Dönemi) Değer, baha, semen, bedel
kıymet
Değer: "Bir özleyiş ve bir korkudan sonra bayrağın kıymetini ne kadar daha başka, ne kadar daha yakından duyuyordum."- R. E. Ünaydın
kıymet
Değer
kıymetsiz