lenitive

listen to the pronunciation of lenitive
İngilizce - Türkçe
dindirici şey
yatıştırıcı
dindirici
yumuşatıcı
sükunet verici ilâç
hafif müshil
(Tıp) Dışkıyı yumuşatıcı, mülayim, laksatif
sükunet verici
(Tıp) teskin edici, hafifletici, esas sebebi ortadan kaldırmaksızın ağrı ve acıyı azaltıcı ilaç
İngilizce - İngilizce
An analgesic or other source of relief from pain
Mild; gentle
Analgesic, able to reduce pain or suffering
{a} assuasive, easing, softening, mild
{n} an assuasive application
{i} medicine which eases mild pain or discomfort; laxative
{s} soothing, softening; mildly laxative
A medicine or application that has the quality of easing pain or protecting from the action of irritants
remedy that eases pain and discomfort
That which softens or mitigates; that which tends to allay passion, excitement, or pain; a palliative
Having the quality of softening or mitigating, as pain or acrimony; assuasive; emollient
A mild purgative; a laxative
lenitive

  Heceleme

  len·i·tive

  Telaffuz

  Etimoloji

  [ 'le-n&-tiv ] (adjective.) 15th century. From Late Latin lenitivus, from Latin lenitus

  Günün kelimesi

  jubilee