istila

listen to the pronunciation of istila
Türkçe - İngilizce
invasion

This book deals with the invasion of the Romans. - Bu kitap Romalıların istilası ile ilgilenir.

One withstands the invasion of armies; one does not withstand the invasion of ideas. - Orduların istilasına karşı konulabilir, fikirlerin istilasına karşı konulamaz.

infestation
incursion
spreading over
invasion, occupation
irruption
invasion, occupation; infestation, plague
spread, covering, overwhelming
(Gıda) infection
invade

Tom doesn't like it when people invade his personal space by standing too close to him. - İnsanlar ona çok yakın durarak onun kişisel alanını istila ettiğinde Tom bunu sevmez.

The Umayyad armies invaded Spain in 711. - Emevi orduları 711'de İspanya'yı istila etti.

plague
influx
pervades
pervasiveness
istila etmek
invade
istila etmek
flood
istilâ etmek
overrun
istila etmek
1. to invade. 2. to flood, cover
istila etmek
a) to invade, to overrun b) to infest, to cover
istila etmek
infest
istila etmek
irrupt
istila etmek
spread over
istila etmek
sweep
istila etmek
overwhelm
istila etmek
cover
istila etmek
annex
istilâ etmek
pervade
yeniden istila etmek
recapture
Türkçe - Türkçe
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirme: "İstanbul'a geldiğim zaman Habeşistan istilası başlamak üzereydi."- H. E. Adıvar
Yayılma, kaplama, sarma, bürüme
(Osmanlı Dönemi) kaplama, yayılma, ele geçirme
İSTİLA
(Osmanlı Dönemi) Meydanın sonuna erişmek
İSTİLA
(Osmanlı Dönemi) (Vely. den) Kaplamak, yayılmak
İSTİLA
(Hukuk) Basma, bürüme, salgın, kaplama
İSTİLA
(Osmanlı Dönemi) Ele geçirmek. İşgal etmek
İSTİLA
(Osmanlı Dönemi) Basmak. Galebe etmek
istila etmek
Yayılmak, kaplamak, sarmak, bürümek
istila etmek
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirmek
istila