is the ability to descern how and why cause yield effects

listen to the pronunciation of is the ability to descern how and why cause yield effects
İngilizce - Türkçe

is the ability to descern how and why cause yield effects teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reason
neden

Şu ya da bu nedenle, onların Fransa'daki tatili onların olmasını umdukları kadar iyi değildi. - For one reason or another, their holiday in France wasn't as good as they expected it would be.

Gitmiyorum.çünkü,diğer nedenler arasında,param yok. - I am not going, because, among other reasons, I don't have money.

reason
{i} gerekçe

Gerekçelerini anlıyorum. - I understand your reasons.

Gerekçelerini anlamam gerekiyor. - I need to understand your reasons.

reason
{i} hikmet
reason
{i} 1. neden, sebep: There are several reasons why I'm not going. Gitmemem için birkaç neden var. The reasons you've given won't do. Sebep
reason
{f} konuşmak
reason
{f} etraflıca düşünmek
reason
{f} usavurmak
reason
bring to reason aklını başına getirmek
reason
neden, sebep: There are several reasons why I'm not going. Gitmemem için birkaç neden var. The reasons you've given won't do. Sebep
reason
{f} muhakeme etmek
reason
{f} sonuç çıkarmak
reason
{f} çözmek
reason
usa vurmak
reason
sebeb

Tom sebebini bilmek istiyor. - Tom would like to know the reason.

Onu niçin uygulamamam gerektiğinin sebebini anlamıyorum. - I see no reason why I shouldn't put it into practice.

reason
uslamlamak
reason
us
reason
sağduyu
reason
(isim) sebep, neden, gerekçe, sağduyu, akıl, hikmet, mantık, us, insaf, adalet
İngilizce - İngilizce
reason
is the ability to descern how and why cause yield effects