usa vurmak

listen to the pronunciation of usa vurmak
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
Bir konuyu zihinde iyice düşünüp inceleyerek karar vermek, muhakeme etmek
Usa vurma
uslamlama
usa vurma
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
usa vurma
Bilinen veya doğru olarak kabul edilen belirli önermelerden başka önermeler çıkarma, uslamlama, muhakeme
usa vurmak